Partiklar: Kvarkar

2 röster
8786 visningar
uppladdat: 2003-02-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det finns sex olika kvarkar som är grupperade i tre familjer. Varje kvark har en antikvark,
(t.ex. anti-upp-kvarken anti-u). Antikvarkarna har samma massa och livslängd som motsvarande kvark, enda skillnaden är att antikvarkarna har motsatt tecken på den elektriska laddningen.

Namnet kvark gavs av Murray Gell-Mann som tog namnet ifrån en liten dikt i Finnegans Wake av James Joyce:

- Three quarks for Muster Mark.
Sure he hasn´t got much of a bark
And sure any he has it´s all beside the mark.

Det finns alltså sex olika kvarkslag, som också kallas aromer. De sex kvarkaromernas engelska namn är; up, dowm, strange, charm, top och bottom. De anges oftast med första bokstaven i det engelska namnet, dvs u, d, s, c, t och b.Alla dessa kvarkar växelverkar med varandra genom den starka kraften. De partiklar som kombineras ihop av kvarkar kallas hadroner (grekiska hadros = stark). Av namnet ser man att de påverkar varandra genom stark kraft.

"Färg" är ett nytt kvanttal för kvarkarna och gluonerna. Varje kvark kan befinna sig i tre olika "färgtillstånd", rött(r), grönt(g) och blått(b. Antikvarkar har antifärg.

Kvarkarna kan ändra färg genom att utsända eller absorbera gluoner, som bär en färgantifärgladdning. Det borde alltså kunna finnas 3x3=9 gluoner, men en kombination, den symmetriska

röd-antiröd + grön-antigrön + blå-antiblå

är förbjuden, varför det bara finns 8 gluoner.

Hadronerna är alla uppbyggda av kvarkar och antikvarkar i olika kombinationer. Kvarkarna binds samman av den starka växelverkan som förmedlas av gluoner.
Hadronerna indelas sedan i två grupper av partiklar. De partiklar som byggs upp av tre kvarkar (eller tre antikvarkar) kallas baryoner (grekiska baros = tung). De partiklar som byggs upp av två kvarkar (en kvark och en antikvark) kallas mesoner (grekiska mesos = medel/mellan).

Några andra kombinationer förekommer inte, alltså finns det inga hadroner som består av en enda kvark eller av fler än tre. Kvarkarna i den första familjen bygger upp atomkärnorna i universum. De fyra resterande kvarkarna (och alla deras antikvarkar) ingår som byggstenar i kortlivade partiklar som inte längre finns naturligt i vår omgivning. Men vid universums födelse fanns de i stort antal och vid fysikexperiment med energirika partikelkollisioner kan man återskapa dem på nytt.


Som tidigare nämnts byggs baryonerna upp av tre kvarkar. Neutroner och protoner tillhör denna grupp av tunga partiklar. De bygger i sin tur up...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Partiklar: Kvarkar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-15]   Partiklar: Kvarkar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1630 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×