Energianvändning och energieffektiviseringsåtgärder vid sjukhusen i Norrbottens län

1888 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Sverige finns det överlag ett stort intresse och god kunskap om miljöeffekter, men samtidigt saknas ofta insikt om energianvändningens inverkan på miljön. Många ifrågasätter inte tillgången på energi och tar därför inte hänsyn till kopplingen mellan energianvändning och miljöfrågor, trots att energieffektivisering är ett av de viktigaste sätten att förbättra miljön. Förvaltning utgör en stor del av en byggnads totala livscykelenergikostnad (LCCe). Norrbottens läns landsting är en stor fastighetsägare i Norrbotten med en total lokalyta på cirka 700 000 kvadratmeter, varför effektiv förvaltning är betydelsefull beträffande så väl ekonomi som miljö. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga energianvändningen vid sjukhusen i Norrbottens län samt att identifiera möjligheter till effektivisering i energianvändningen. Arbetet syftar även till att lokalisera, dokumentera och sammanställa åtgärder och erfarenheter gjorda i energi- effektiviseringssyfte vid länets olika sjukhus. Eftersom problemområdet medvetet har valts relativt stort, spänner teoridelen över flera områden såsom politik, energi och energianvändning, miljö, fastighetsförvaltning samt energi- effektiviseringsåtgärder inom fastighetsförvaltning. Den empiriska delen baseras på kvalitativa intervjuer genomförda med driftchefer vid samtliga sjukhus. Intervjuerna har behandlat områden som ventilation, värme och kyla, styr- och regler, belysning och motorvärmare. Vidare har det i den analyserande delen gjorts jämförelser mellan sjukhusen. Jämförelsen bygger på ett antal nyckeltal, som har beräknats med hjälp av energistatistik och fastighetskort. Värmeförbrukningen för länets sjukhus år 1999 var något högre än riksgenomsnittet, vilket till största delen beror på det kallare klimatet. Beträffande elanvändningen uppvisar sjukhusen i Norrbotten på ungefär samma siffror som genomsnittet i landet. Total årlig energianvändning har under åren 1990 till 2000 minskat från 250 á 400 kWh/m2 till 225 á 280 kWh/m2. För att åstadkomma ytterligare önskvärd sänkning av storleksordningen 30% krävs en kombination av olika åtgärder, t ex bättre isolering av hu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Energianvändning och energieffektiviseringsåtgärder vid sjukhusen i Norrbottens län

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Energianvändning och energieffektiviseringsåtgärder vid sjukhusen i Norrbottens län
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16396 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×