Hur upplevs livskvaliteten efter en stroke? En litteraturstudie

2279 visningar
uppladdat: 2008-07-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Varje år insjuknar ca 30 000 personer i Sverige i stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Stroke påverkar såväl fysiska som psykiska funktioner. Komplikationerna till stroke är svåra. Det finns flera riskfaktorer för stroke av vilka vissa kan förebyggas och behandlas. Livskvalitet beskrivs som lycka, goda sociala relationer, god fysik och möjligheten att klara av dagliga aktiviteter. Funktionsnedsättningar som kommer av stroke tvingar fram anpassning till ett nytt sätt att leva. För att sjuksköterskan ska kunna ge det stöd och den vård strokepatienten är i behov av krävs det kunskap om hur kroppens förändringar påverkar livskvaliteten. Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet efter de drabbats av en stroke. En kvalitativ litteraturstudie gjordes enligt Evans (2002). Kunskapen vi fick när vi gjorde studien var att anpassningen till det nya livet är svårt för patienten. Nya roller som patienten får bidrar till förvirring av identiteten. Att få stroke innebär en emotionell bergochdalbana som går mellan negativa känslor och hopp. Det sociala livet förändras och även de intima relationerna. Livskvalitet kan påverkas av allt och alla ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur upplevs livskvaliteten efter en stroke? En litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-07-17]   Hur upplevs livskvaliteten efter en stroke? En litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16487 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×