Vad står du för? En studie i korrelationen mellan elevers politiska värderingar och deras partisympatier, mediavana och deltagande i det civila samhället

1651 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen syftar till att beskriva komvuxelevers politiska värderingar och korrelationen med ett politiskt parti. Avsikten är att se om eleverna beskriver partiet som det är, där de ser sina egenintressen, eller om de beskriver partiet som det bör vara utifrån en idealiserad uppfattning. Samhället förändras och partipolitiken med den, därav är det min avsikt att se hur detta tar sig utryck i elevernas deltagande i det civila samhället och deras medievana. Detta tolkas sedan i ljuset utav styrdokumenten, för att på så vis ge mina resultat en betydelse för undervisningen inom skolan. Jag använder mig av statsvetenskapliga och sociologiska teorier för att ge resultaten en teoretisk förklaring, dock är enkätunderlaget för litet för att göra några induktiva utsagor. Analysen och tolkningen tyder på att kön, etnicitet och utbildning har betydelse som oberoende variabler. Eleverna kan anses vara införstådda med sitt partis värderingar och politiskt intresserade, men inte av att delta i partipolitiken utan i föreningar och i frivillig medborgerlig verksamhet. För vissa av eleverna kan valet av parti vara mer affektivt och därmed uppvisa en något sämre överensstämmelse av deras prioriteringar. Flertalet elever ser på kommersiella kanaler och uppfattar valkampanjen som en tävling om politisk makt. Detta innebär att som lärare måste man se de individuella förutsättningarna i klassrummet om alla skall ku...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad står du för? En studie i korrelationen mellan elevers politiska värderingar och deras partisympatier, mediavana och deltagande i det civila samhället

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Vad står du för? En studie i korrelationen mellan elevers politiska värderingar och deras partisympatier, mediavana och deltagande i det civila samhället
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16727 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×