Frankrikes utträde ur NATO:s militära samarbete

4505 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Charles de Gaulle, en fransk general, var president i Frankrike från 1958 till 1970. Redan innan sitt makttillträde ?58 hade han verkat för att Frankrike skulle skaffa sig ett självständigt kärnvapenförsvar och göra sig mer självständigt och suveränt, främst gentemot NATO och USA. Detta arbete tog rejäl fart efter hans makttillträde och det franska självständiga kärnvapenförsvaret förverkligades 1967. Året innan, tog han Frankrike ur NATO:s militära samarbete. Syftet med uppsatsen är att utifrån Buzans säkerhets/maktteori och anarkism- och nationalismfilosofin svara på frågan varför Frankrike utträdde ur NATO:s militära samarbete och skapade ett självständigt franskt kärnvapenförsvar. Buzans teori bygger på att staten består av tre delar, statens idé, statens institutioner och statens fysiska bas. Genom att studera dessa tre delar kan en stat graderas som svag ? stark maktmässigt och svag ? stark sociopolitiskt. Utifrån denna gradering kan sedan statens sårbarhet bedömas, för t.ex. hot. Genom att skaffa sig total kontroll över sina väpnade styrkor och genom skapandet av ett kärnvapenförsvar gjorde sig Frankrike starkare maktmässigt. Detta i sin tur ledde till att landet blev mindre sårbart och därigenom ökade sin säkerhet, utifrån Buzans teori. Anarkism filosofin handlar till viss del om att motsätta sig en överstatlig internationell myndighet och en gemensam internationell krigsmakt. NATO kan ses som en överstatlig myndighet med kontroll över medlemsländernas väpnade styrkor och som en internationell gemensam krigsmakt. Nationalism filosofin handlar till största del om att en stat ska vara självständig och suverän och hävda sig gentemot andra stater och inte göra sig beroende av någon annan. En annan central del av samma filosofi är att en stat ska ha en stor, stark och självständig krigsmakt. Svaret på frågan blir att Frankrike gick ur NATO:s militära samarbete och skaffade sig kärnva...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Frankrikes utträde ur NATO:s militära samarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Frankrikes utträde ur NATO:s militära samarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16820 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×