Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta: en litteraturstudie

1970 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Nacksmärta är ett vanligt förekommande problem i Sverige och utgör en stor kostnad för samhället. En mängd sjukgymnastiska behandlingsmetoder för nacksmärta finns men effekten av dessa är oklar. Ett flertal studier har visat en nedsatt muskelfunktion hos personer med nacksmärta. Nyare forskning har därför inriktats mot träning av nackmuskulaturen som behandling av nacksmärta. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga när man inom sjukgymnastisk behandling använder sig av specifik nackmuskelträning samt vilka effekter detta har på nacksmärta. Metod: Litteratursökning utfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och Amed under september och oktober 2007. Sökningen resulterade i elva studier som granskades enligt SBUs mall för kritisk granskning av interventions- artiklar. Resultat: Nackmuskelträning används som behandling vid kronisk nacksmärta och cervicogen huvudvärk. Två typer av specifik nackträning kunde urskiljas, styrketräning för nackmuskulaturen och uthållighetsträning av den djupa nackmuskulaturen. Tio artiklar som utvärderat träning i sex veckor eller längre visade på signifikant minskad nacksmärta efter träning. Konklusion: Litteraturgranskning...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16855 [2022-08-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×