Resenärers nytta av att åka tunnel genom Hallandsås. En restidsvärdering av att åka tåg i tunnel

1621 visningar
uppladdat: 2000-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kostnaden att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås överstiger vida nyttan av hela tunneln. En ekonom ställer sig då frågan varför tunneln byggs färdigt. Sedan tunnelbygget avstannat efter att olika problem dykt upp har kostnadssidan noga utretts. En sista(?) utredning pågår just nu. I höst kommer denna att bli färdig. Den kommer att visa om det går att bygga färdigt och ungefär till vilket pris. Nyttosidan däremot har inte några djupare utredningar tagit tag i. Denna är komplicerad. Det finns många svårfångade värden, som flera skulle behöva närmare analys. I en samhällsekonomisk kalkyl är nyttosidan lika viktig som kostnadssidan. I den första utredningen från 1990 om tunnelbygget utgjorde värdet av resenärernas tidsvinst mer än hälften av nyttosidan. En intressant fråga att ställa sig då är om värdet på tiden för resenärerna verkligen är detsamma då de färdas på åsen som då de åker i tunneln. Om restidsvärdet vore annorlunda skulle ju en stor del av nyttosidan förändras. I en SP (stated preferens) undersökning gjord på tåg vid färd över Hallandsås har jag funnit att betalningsviljan för att fortsätta åka tåg över åsen är större än betalningsviljan för att åka tunnel genom Hallandsås och spara 10 minuter. Det visar sig vidare att tunnelåkande i sig har en högre tidskostnad för tågresenärer. Att med endast denna empiri som underlag finna ett säkert tunnelvärde tillämpbart på alla tunnlar låter ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Resenärers nytta av att åka tunnel genom Hallandsås. En restidsvärdering av att åka tåg i tunnel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-01-01]   Resenärers nytta av att åka tunnel genom Hallandsås. En restidsvärdering av att åka tåg i tunnel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17022 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×