Självbestämmande, suveränitet och förutsättningarna för nationalstaten

2463 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En viktig del av frihetens idé är att varje människa ska ha ett skyddat område av sitt liv där hon är suverän, i det hon enbart lyder de morallagar som hon finner inom sig själv, och där ingen annan har rätt att utsätta henne för tvång. Idén om sådana "sfärer av självbestämmande" kan spåras tillbaka till upplysningsfilosoferna Rousseau och Kant som förstod friheten som viljans autonomi. Självbestämmande kräver att var och en följer sina böjelser och strävanden: friheten att utforma sin livsplan i överensstämmelse med sin personlighet. Rousseau och Kant ansåg att inte bara individer utan också grupper av individer skulle kunna omges av sfärer av självbestämmande. Likväl som varje människa själv skulle få bestämma om sådant som berörde henne och ingen annan, skulle varje grupp av människor få bestämma om sådant som enbart angick dem själva. I den här uppsatsen är ambitionen att definiera självbestämmandets princip som en idé som stipulerar att individer måste delta i lika hög grad när det gäller att fatta beslut som styr deras handlande. Ett huvudsyfte med resonemanget är att studera den kontext och de betingelser som möjliggör realiserandet av idén om ett samhälle som genom individernas fria och förenade vilja bestämmer över sina levnadsförhållanden. Föreställningen om självbestämmande innefattar flera dimensioner. Idéns normativa (önskvärda) aspekt studeras utifrån hur dess förespråkare förstod dem. Vidare ska den process, genom vilken dessa idéer för första gången omsattes i praktik belysas. Franska revolutionen innebar en samhällsomdanande förändringsprocess som ytterst syftade till att rekonstruera de politiska institutionerna för att de bättre skulle motsvara självbestämmandets normativa aspekter. Franska revolutionens deklarationer om mänskliga rättigheter antas ha lagt grunden för en ny och epokgörande uppfattning om en ny politisk praxis. Varje folks rätt till självbestämmande och suveränitet var en grundläggande konsekvens av den franska revolutionen och detta var också kärnan i idén om nationalstaten. De slutsatser som dras i detta arbete kan något förenklat sägas vara att: idén om ett samhälle som på ett demokratiskt sätt inverkar på sig själv kan implementer...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Självbestämmande, suveränitet och förutsättningarna för nationalstaten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Självbestämmande, suveränitet och förutsättningarna för nationalstaten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17086 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×