Herrschaftswissen i det svenska atomprogrammet 1945 – 1972

1 röster
1887 visningar
uppladdat: 2007-01-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen behandlar de maktförhållanden som rådde när Sveriges atomprogram implementeras. Undersökningen sker utifrån begreppet herrschaftswissen som inlånas ur det tyska språket. Ordet herrschaftswissen betecknar kunskaper eller vetande vilka medvetet undanhålls i syftet att skaffa eller konsolidera en maktposition. För undersökningen läggs hypotesen till grund att det fanns en liten avgränsad atomelit som disponerade exklusivt över atomkunskapen. Strålkastarljuset riktas sedan på frågan hur den lyckades att transformera denna kunskapsexklusivitet till makt. Granskningen av bl.a. atomindustrins reklampublikationer, populärvetenskapliga framställningar, riksdagsprotokoll och arkivmaterial visar tydligt att atomforskarna utnyttjade sina exklusiva kunskaper genom att förskaffa sig en auktoritet som knappast kunde ifrågasatts av lekmän. Den empiriska undersökningens resultat sättes sedan i en större kontext i och med att olika teorier om kunskap och makt appliceras på dem. Avslutningsvis berör uppsatsen även frågan hur det kunde hände att atomelitens herrschaftswissen förlorade sin makt under väldig kort tid. Nyckelord: atomenergi, atomkraft, beslutfatt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Herrschaftswissen i det svenska atomprogrammet 1945 – 1972

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-30]   Herrschaftswissen i det svenska atomprogrammet 1945 – 1972
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17108 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×