Alkoholer

14 röster
77659 visningar
uppladdat: 2003-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
METANOL: CH3OH
Annat namn: träsprit, metylalkohol

Metanol kan också kallas träsprit, därför att man förut framställde metanol genom att torrdestillera trä. Metanol är mycket giftig och kan orsaka blindhet. Egentligen är det inte själva träspriten som är farlig utan formaldehyden som metanolen omvandlas till när kroppen försöker bryta ner den. Formaldehyd är farligt för ögonen och nervsystemet, och det är den som kan orsaka blindhet. För att motverka denna process ska man dricka etanol, då tar kroppen hand om den istället och omvandlingen till formaldehyd fördröjs. Kroppen kan då ta hand om den lilla mängd formaldehyd som utvinns och den blir heller inte skadlig för kroppen.
Metanolens omvandling till formaldehyd utnyttjar man inom industrin där man på kemisk väg framkallar den omvandlingen. Formaldehyd används bl.a. som svampbekämpningsmedel och kallas även för metanal eller formalin.
Metanolen är färglös och mycket lättantändlig. Framställningen av metanol som görs industriellt "sätter ihop" kolmonoxid (CO) med två stycken vätgasmolekyler (2 H2) under mycket speciella förhållanden. Metanol används som lösningsmedel och framställning av flera organiska föreningar. Den används också som motorbränsle i många länder.
Kokpunkt: ca 65°c
Fryspunkt: ca – 98°c

ETANOL: C2H5OH
Annat namn: etylalkohol, vanlig sprit

Den alkohol som finns i öl, vin och sprit är etanol men den används flitigt inomindustrin för framställning av bl.a. lösningsmedel och plast.
Etanol är ett nervgift som bedövar hjärncellerna.
Det är levern som tar hand om alkoholen och försöker att bryta ner den. Levern är inte van vid att ta hand om alkohol så den ställer om sig och producerar fett som tillsist bildar ärr. Efter ett tag när levern är alldeles förstörd kan den inte ta emot mer gift och kallas då skrumplever.
Både etanol och metanol kan användas som bilbränsle men är, jämfört med bensinen, för dyrt för att kunna användas på allvar.
T-röd, T-blå och K-sprit är namn på s.k. teknisk sprit. Största delen av teknisk sprit innehåller etanol, men man har även blandat i odrickbara ämnen som t.ex. metanol och propanol. Därför går inte teknisk sprit att drickas som framkallar kräkningar och svåra komplikationer för kroppens organ.
Framställningen av etanol görs bl.a. genom att man låter speciella jästsvampar omvandla socker till alkohol. Men om alkoholkoncentrationen överstiger 16 % dör jästsvamparna. Så ifall man vill få en högre koncentration så måste alkoholen destilleras. Det kallas då att spriten bränns.
Helt ren etanol är en färglös vätska med stark, kraftigt brännande smak. Etanol väger lite mindre än vatten.
Kokpunkt: ca 78°c
Fryspunkt: ca –111°c


GLYKOL: C2H4(OH)2
Annat namn: etandiol

Glykol är en söt, färglös, vattenlöslig, trögflytande och giftig vätska. Den används bl.a. för att framställa polyesterfibrer, kylmedel och även som frostskyddsvätska i motorer. Glykol används flitigt inom flygbranschen där den håller vingarna isfria på vintern.
Glykol är som etanol fast med två OH-grupper istället för en. Det är en OH-förening bunden till två stycken kolatomer. Den kan kallas för etandiol och man kan genom det namnet höra hur glykol är uppbyggd:
Etan står för att två kolatomer har en enkelbindning mellan sig,
di står för två och -ol står för OH-förening.
Etandiol har alltså två kolatomer och två OH-föreningar och då blir formeln C2H4(OH)2.
Glykol medför en lägre fryspunkt och kan därför blandas i bilarnas kylarvatten för att inte kylaren ska frysa sönder.
Glykol är mycket giftigt och det räcker att dricka små mängder för att döda en människa. De luktfria ångorna är även de giftiga.
Kokpunkt: ca 197°c
Fryspunkt: ca -17°c

PROPANOL: C3H7OH
Annat namn: propylalkohol

Propanol ingår i finkelolja och används när man framställer estrar.
Estrar är föreningar som bildas av alkoholer och organiska eller oorganiska syror:
Alkohol + syra = ester + vatten
Isomeren isopropanol framställs av propen och används inom industrin som lösningsmedel.
Kokpunkt: ca 97°c
Fryspunkt: ca –126°c

GLYCEROL: C3H5(OH)3
Annat namn: glycerin, propantriol

Glycerol är en av de mycket få alkoholer som inte är giftiga. Det bildas inne i kroppen för att bearbeta fetter och kolhydrater. Det är en söt, trögflytande, lukt- och färglös vätska som har förmågan att binda fukt. Därför används den i livsmedel, tobak, salvor och hudcrémer. Den används även till dynamittillverkning. Glycerolens kanske största tillverkningsområde är sprängämnet nitroglycerin. Nitroglycerin är en ester som exploderar väldigt lätt. Tack vare denna egenskap kan den användas som blodkärlsvidgande medicin för människor med trånga blodkärl. Dock användes bara en tusendels gram.
Glycerol har tre OH-föreningar.
Den kallas också propantriol eftersom den har tre kolatomer och tre OH-grupper. Varje kolatom har i sin tur en OH-förening bunden till sig.
Formeln blir då C3H5(OH)3.

C3H5(OH)3 har propan som stamkolväte. Ersätts tre väteatomer med tre OH-grupper bildas glycerol.
Kokpunkt: ca 290°c
Fryspunkt: ca 18°c

BUTANOL: C4H9OH

Butanol förekommer i olika former (isomerer):
”Normal” butanol, isobutanol (primära butanoler), sekundär butanol och tertiär butanol.
De tre förstnämnda används som lösningsmedel för bl.a. hartser och lacker.
Gasol framställs genom att man pressar samman propangas och butangas så de blir flytande.
Kokpunkt: ca 118°c
Fryspunkt: ca –89°c


HISTORIA

Troligen är alkoholen en av de äldsta drogerna, men det är oklart hur gammal sprittillverkningen är. Man kan säga att den religiösa och medicinska användningen för alkohol har funnits så långt tillbaka människan kan minnas.
Egypterna gjorde öl och vin ett par tusen år före Kristus och man har läst på gamla papyrusrullar att alkohol var en vanlig ingrediens i recept från den tiden.
Från ungefär samma tid har man funnit lertavlor från sumererna där det förslogs att alkoholen skulle användas mot diverse sjukdomar.
På vikingatiden drack vikningarna mjöd, ett slags öl. De hade till och med en speciell ölgud och det var geten Heidrun. Istället för mjölk i spenarna hade hon mjöd. Dessutom nämns vin många gånger i bibeln.
Under 1300-talet kom man på att man kunde få en mycket hög alkoholkoncentration genom att destillera spriten. Man kunde få en koncentration som låg upp till 95% genom denna process.
År 1796 fick den ryske apotekaren Lowitz fram en helt vattenfri sprit: ”alcohol absolutus”.

ALLMÄNT OM ALKOHOLER
Alkoholer är kolväten som har bundit till sig en eller flera OH-grupper. (hydroxidföreningar) till varsin kolatom istället för en väteatom.
De slutar på -ol för att visa detta.
OH-grupperna består av en syreatom som binder en väteatom till sig, syreatomen är i detta fall bunden till kolatomen. Denna förening får inte förknippas med hydroxidgrupperingar som benämns OH-, vilka är negativt laddade och finns i baser.
Alkoholer med en OH-förening (metanol, etanol) kallas för envärda alkoholer medan alkoholer med flera OH-föreningar kallas för flervärdiga alkoholer.

SYROR

Syror är alkoholer där samma kolatom som binder OH-gruppen binds till en dubbelbunden syreatom.
Denna syreatom gör så att OH-gruppen släpper ifrån sig en vätejon.
Den enklaste syran är myrsyra, också kallad metansyra med formeln HCOOH.
När vätejonen släpps iväg kallas myrsyran formiatjon. (Från latinets formica som betyder myra) och får då formeln HCOO-.
Efter myrsyra kommer ättiksyra (etansyra) som finns i ättika.
Ättiksyra har en likadan kolatom som myrsyran, men den har också en till kolatom som binder tre väteatomer. Molekylformeln blir därför CH3COOH.
Det finns två sätt att framställa ättiksyra: industriellt eller naturligt.
På industriellt vis låter man etanol reagera med syre eller så låter man eten reagera med syre och vatten. Men i båda fallen måste andra ämnen användas för att få dem att reagera med varann.
På den naturliga vägen låter man vin stå öppet.
Alkoholen reagerar då med syret i luften och det bildas vinäger. Vill man ha ren ättiksyra destillerar man vinägern. Koncentrerad ättika (s.k. isättika) stelnar vid +17°c. Ordet vinäger kommer från franskans "vin aigre" som betyder surt vin.
Andra exempel på karboxylsyror (syror med två syreatomer på samma kolatom) är
parfym, stearin och härsket smör.
Ska man framställa en karboxylsyra utgår man oftast från dess alkoholmotsvarighet. En karboxylsyra har oftast två namn, ett kemiskt namn som berättar hur den är uppbyggd och ett annat som visar var den förekommer.
När karboxylsyror har över 10 kolatomer kallas de för fettsyror och har syran fler än 6 kolatomer är den i fast form.

ALKOHOLISM

Att bli alkoholist är ingenting som bara drabbar de där äckliga gubbarna nere i centrum. Nej, din närmaste vän kan vara alkoholist. Märker du att personen är väldigt rättretlig, ljuger, inte vill ta ansvar, är aggressiv, har minnesluckor, ständigt dåligt med pengar pga. att allt går till alkohol, ofta känner sig trött, kraftiga baksmällor, är nervös, orolig, rastlös och tar farliga risker kan dessa vara öppna tecken på att personen kan ha problem. Naturligtvis är detta inget som säger att personen i fråga är alkoholist, men som sagt, det kan vara tecken på att alkoholism håller på att utvecklas.
Killar tål oftast mer alkohol än tjejer därför att killar innehåller mer vatten. Alkoholen späds då ut och blir inte lika koncentrerad.
Det är dock viktigt att veta att det inte finns någon riskfri alkoholkonsumtion.

VAD HÄNDER DÅ MAN DRICKER?

Alkoholen tas upp av hela kroppen via tarm- och magväggarna och det är levern som står för förbränningen av alkoholen. Därför skadas den om man dricker mycket alkohol.
Alkoholhalten är som högst en timme efter att man druckit. Detta vet många inte om och tror sig då kunna dricka lite mer. Resultatet bli alltför kraftig berusning.
En redogörelse som visar effekterna vid olika promillehalter i blodet:
En promille: Hjärnstammen och lillhjärnan börjar bedövas, balansen försämras och ögonen får s.k. tunnelseende. (Svårt att uppfatta saker i utkanten av synfältet.)
Två promille: Sinnesorganen är ordentligt bedövade. Hörsel, syn och känsel är avsevärt sämre.
Tre promille: Balansen är mycket dålig och man har troligen stora problem att stå upp. Hjärnan fungerar så långsamt att den knappast kommer på något vettigt att göra och därmed är reaktionstiden mycket lång.
Fyra promille: Ryggmärgen är bedövad och troligtvis är du medvetslös.

ALKOHOLENS INDIREKTA SKADEVERKNINGAR OCH KONSEKVENSER

Trafikolyckor:

Alkoholen är inblandad i ca en tredjedel av alla trafikolyckor. De som är mest utsatta är unga män.

Arbetsolyckor:

Alkoholen är inblandad i ca 10 000 fall av 100 000 arbetsskador.

Drunkningsolyckor:

Över 50 % av alla drunkningsolyckor har ett samband med alkohol.


SKADEVERKNINGAR PÅ SAMHÄLLET

Sociala

Att vara själv när man är utelämnad alkoholist är svårt. Ingen kan ta hand om en och man kanske mister alla sina vänner och familjemedlemmar. Personen kanske blir uppsagd från jobbet eftersom alkoholvanorna har påverkat arbetet. Tillsist har man inga pengar kvar, eftersom alla inkomster man hade gick till alkoholen.
Man börjar sälja sina saker och när de är slut kanske man tar andras som man sedan säljer. Kanske går det så långt att man rånar affärer eller lägenheter.
Några exempel på andra sociala problem är att 10 000-tals kvinnor lever i rädsla för att deras berusade män misshandlar dem regelbundet, många människor, speciellt äldre, är rädda för att gå ut när det mörknat och tusentals alkoholister lever i förnedring och misär. Man kan kort säga att alkoholproblem minskar människors trygghet och bidrar till ett hårdare och råare klimat i samhället.

Ekonomiska

Alkoholen är en stor belastning för samhället ur ekonomisk synvinkel.
Det kostar många miljarder årligen för att åtgärda alkoholskadade människor, sjukskrivningar och förtidspension pga. alkohol. Dessutom alla de kriminella handlingar som polis, domstol och kriminalvårdare tar hand om och den alkoholskadades familjer som ofta behöver hjälp. Även trafikskador, skadegörelse, egendomsskador och socialvård kostar mycket pengar.

POLITIK OCH ALKOHOLFRÅGOR

Som alla vet är Sverige med i EU. En av EU:s grundtankar är att medlemsländerna ska kunna handla fritt emellan sig.
Enligt EU ska man som privatperson i Sverige kunna ta över 10 liter sprit, 90 liter bordsvin, 20 liter starkvin och 110 liter öl från Tyskland.
Sveriges politiker menar att alkoholproblemen i så fall kommer att växa eftersom spriten blir billigare att få tag i. Därför tycker de inte att det är någon bra idé.
Alkoholhistorien i Sverige har visat att ju billigare sprit det går att få tag på, ju större blir det sociala och ekonomiska skadorna. Man kan undra om EU har tänkt på detta? Jo, därför att EU tror att intresset för att införa alkohol i Sverige kommer att minska. Detta skulle kanske kunna lösas genom att införa lika höga skatter i hela EU?
Egentligen skulle EU:s förslag ha införts i Sverige den 1 juli 2000, men vi förlängde tidsfristen. Resultatet blev ett förslag som Sverige lämnade in där det stod att fr.o.m. år 2003 ska man kunna ta in ett visst antal liter sprit och året därpå öka intaget och tillslut ha EU:s regler år 2005.
EU-kommissionen tycker dessutom att Sverige ska jämna ut alkoholskatten, dvs. sänka den. Enligt en Sifo-undersökning vill Sveriges majoritet införa EU:s regler.


ÖVRIGT

Våld och alkohol

Våldsbrott och alkohol hör ofta ihop och det är mycket vanligt att gärningsmännen är berusade. Hur ofta som alkoholen är orsak är olika från fall till fall men man brukar säga att det rör sig om 70 – 80 % av fallen.
En undersökning visar att det ofta är män mellan 16 och 24 år som är mest våldsbenägna.

Ungdomar och alkohol

Föräldrarna spelar en stor roll i alkoholfrågor rörande ungdomar. Om föräldrarna dricker regelbundet är det stor sannolikhet att barnet får någon form av alkoholproblem någon gång senare i livet. Särskilt stor risk är det om pappan dricker mycket.
Frågar man ungdomar om varför de dricker får man oftast svaret ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alkoholer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-05-09

    Bra fakta men dålig svenska!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-19]   Alkoholer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1717 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×