Fyra samhällskunskapslärares syn på undervisning och upplägg av Mänskliga Rättigheter

2497 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra gymnasielärares pedagogiska grundfilosofi och hur denna filosofi påverkar deras undervisning i Mänskliga Rättigheter i samhällskunskap A. Materialet i denna uppsats är fyra gymnasielärare och tillvägagångssättet är kvalitativa intervjuer. Den tidigare forskning som vi utgår ifrån är Stefan Sellbjers bok Real Konstruktivism samt Folke Vernerssons bok Undervisa om samhället Didaktiska modeller och läraruppfattningar. Tolkning av oklart formulerade styrdokument ger lärarna stort tolkningsutrymme och detta kan bli ett problem i skolan då eleverna ska få en likvärdig utbildning. I undersökningen framkom det skillnader i hur de fyra lärarna, två på Falu Frigymnasium och två lärare på Högbergsskolan gick tillväga gällande undervisning och planering av Mänskliga Rättigheter. Det är även stora skillnader mellan de intervjuade lärarna och lärarna i den tidigare forskningen, gällande utbildningsfilosofi. Våra undersökta skolor kunde kopplas till utbildningsfilosofierna progressivismen och rekonstruktionismen. Lärarna i den tidigare forskningen kopplas till största delen till essenialismen. Undervisning om Mänskliga Rättigheter handlar om att det är viktigt att eleverna inte bara får läsa om demokrati och Mänskliga Rättigheter utan att även få omsätta det i praktisk handling. För att få bra och fungerande demokrati i skola är det viktigt att utveckla elevers förmåga att vilja ta personligt ansvar. Att eleverna har tillgång till flera ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fyra samhällskunskapslärares syn på undervisning och upplägg av Mänskliga Rättigheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Fyra samhällskunskapslärares syn på undervisning och upplägg av Mänskliga Rättigheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17275 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×