"Om man ska börja någonstans så ska man börja med sig själv": en fallstudie om förhållandet mellan personligt ansvar och globala problem

1698 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Studien har sin utgångspunkt i en trend som blivit allt mer synlig under den senaste tiden; människor tar ett personligt ansvar för globala problem. Studiens syfte är därför att undersöka hur medvetna människor ser på frågan om personligt ansvar vad gäller globala problem? Studien är gjord som en fallstudie och undersökningsenheten, eller fallet, är deltagare på kursen Hållbar utveckling. Metoden är intervjuer. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem kursdeltagare och dessa intervjuer utgör studiens empiriska underlag. Studiens teoretiska utgångspunkter är bland annat Giddens teorier om livsstil och livspolitik, Becks subpolitiska begrepp, och Baumans negativa syn på individualiseringen. Studien kommer bland annat fram till att majoriteten av respondenterna känner ett personligt ansvar, men att de känner ett större ansvar för vissa frågor, huvudsakligen miljöfrågan. Att respondenterna känner störst ansvar för miljöfrågan hänger dels samman med graden av angelägenhet men också med möjligheterna att påverka den i sin vardag. Varför man känner ett ansvar är en konsekvens av livspolitiska reflexioner: skapandet av moraliskt försvarbara livsformer i ett posttraditionellt samhälle. Att ta ansvar i vardagen handlar om att göra de rätta valen (t.ex. ta tåget framför bilen eller att köpa kravmärkt), val som tillsammans med andra val utgör en livsstil. Även om den allmänna uppfattningen är att man bör ta sitt ansvar så upplever respondenterna att det finns praktiska hinder, t.ex. bristande utbud eller ekonomi, som förhindrar dem från att göra detta, vilket anvä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Om man ska börja någonstans så ska man börja med sig själv": en fallstudie om förhållandet mellan personligt ansvar och globala problem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   "Om man ska börja någonstans så ska man börja med sig själv": en fallstudie om förhållandet mellan personligt ansvar och globala problem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17436 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×