Hur möter sjuksköterskan patienter som kräver aktiv dödshjälp? - En litteraturstudie utifrån begreppen autonomi och människovärde

1 röster
3268 visningar
uppladdat: 2008-06-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Sjuksköterskan möter inom alla vårdformer patienter som vill ha aktiv dödshjälp. I dessa situationer ställs ibland patientens autonomi mot sjuksköterskans uppgift att företräda patienten, lindra dennes lidande och värna om patientens människovärde. Dessa två riktlinjer bör integreras för att sjuksköterskan ska kunna möta och optimera vården för patienter med ett krav eller en önskan om att få aktiv dödshjälp. Syfte: Syftet är att ta reda på hur sjuksköterskan upplever mötet med patienter som kräver eutanasi och hur sjuksköterskan kan göra för att minimera orsaker till kraven på eutanasi och därigenom öka livskvalitet för dessa patienter. Metod: En systematisk litteraturstudie i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Om sjuk-sköterskan kan hjälpa patienter som vill ha aktiv dödshjälp avgörs av kunskap om bakomliggande orsaker, medvetenheten om sjuksköterskans egna känslor och attityder samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder sig av för att lindra. Diskussion: Eftersom eutanasi inte är lagligt i Sverige anser vi att kunskapen som framkommit har relevans då den genom evidensbaserade omvårdnadsåtgärder syftar till att hjälpa patienten genom att helt ta bort eller reducera patientens krav på eller önskan om eutanasi. En god omvårdnad där sjuksköterskan aktivt lyssnar till patientens upplevelse av sin situation, vad livskvalitet innebär för honom eller henne, och hans eller hennes farhågor samt genom att förmedla till patienten att sjuksköterskan hela tiden är närvarande, är a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur möter sjuksköterskan patienter som kräver aktiv dödshjälp? - En litteraturstudie utifrån begreppen autonomi och människovärde

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-11]   Hur möter sjuksköterskan patienter som kräver aktiv dödshjälp? - En litteraturstudie utifrån begreppen autonomi och människovärde
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17587 [2021-06-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×