Sjuksköterskans upplevelser av mötet med människor från andra kulturer - Svårigheter och möjligheter

2272 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Många av de människor som kommer som invandrare, asylsökande och flyktingar till Sverige kommer någon gång i kontakt med sjukvården. Detta gör att sjuksköterskorna ställs inför möten med människor från andra kulturer, med en annan uppfattning om hur de vill bli omvårdade än vad sjuksköterskan är van vid. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med människor från andra kulturer i den svenska vården. Metod: Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie. Analysen är gjord på sex artiklar, och de har analyserats med hjälp av en innehållsanalys i fem steg. Resultat: I resultatet framkom det två kategorier och sex underkategorier. Att uppleva svårigheter var en kategori. Upplevelsen av svårigheter visade sig i form av kommunikationsbrister som ansågs vara en viktig del i vårdandet av patienter med en annan kulturell bakgrund. Även kunskapsbrist och människors olika syn på sjukvård togs upp. Den andra kategorin var att se möjligheterna. Där framkom att sjuksköterskorna såg möjligheter i detta möte genom hur de kunde gå runt svårigheterna, med till exempel hjälp av personal med en annan kulturell bakgrund. De kunde också skriva lappar med ord från patientens hemspråk för att öka förståelsen hos patienterna. Slutsatser: Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde både s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sjuksköterskans upplevelser av mötet med människor från andra kulturer - Svårigheter och möjligheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Sjuksköterskans upplevelser av mötet med människor från andra kulturer - Svårigheter och möjligheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17595 [2021-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×