Pythagoras

9341 visningar
uppladdat: 2003-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
De flesta uppgifter om Pythagoras liv är mycket osäkra. Han föddes omkring 580 f.Kr på ön Samos, i Joniska havet. Och dog omkring 500 f.Kr i Metapontum, Lucania, Italien

Pythagoras var en viktig filosof och vetenskapsman och har bidragit med mycket vetande inom matematiken, astronomien och inom musikteorin. Han övergav Samos på grund av en tyrannisk härskare och slog sig ner i södra Italien (532 f.Kr.) Där startade han en filosofi- och religionsskola i Croton och han fick många anhängare. Fastän vi alla lärt oss "Pythagoras sats" i skolan så var det inte han som uppfann på den, han bara gjorde den allmänt känd. För redan 1000 år tidigare kunde babylonierna visa sanningen i denna teori. Man vet faktiskt inte så mycket om Pythagoras eget arbete. Hans skola var mycket hemlig och den var kollektivists till sin utformning. Därför är det svårt att veta vad Pythagoras själv gjorde eller vad hans medarbetare gjorde. Det man vet är att hans skola bidragit med ovärderlig kunskap på matematikens område.

Pythagoréerna ansåg att alla förhållanden kunde reduceras till numeriska förhållanden. Denna generaliserande inställning härrörde från studiet av musiken, matematiken och astronomien. De lade lade märket till att vibrerande strängar åstadkom harmoniska tonsteg när förhållandet mellan strängarnas längd delades med heltal. Om man tex förkortar en sträng med hälften höjs tonen en oktav. Dessa numeriska förhållande fick man att stämma på alla olika musikinstrument. Samma harmoni ansåg man existerade ute i rymden, och i alla andra sammanhang. Därav kommer uttrycket "sfärernas harmoni". Till slut utmynnade det hela i en omfattande harmonisk tal-magi.

Den kanske mest betydande upptäckten var att hypotenusan i en likbent, rätvinklig triangel, inte kan uttryckas med ett rationellt tal. Man hade alltså upptäckt de irrationella talen (kvadratroten). Denna upptäckt störde inte bara hela den dåvarande vetenskapsvärlden utan också Pythagoréerna själva. Den harmoniska ordningen som man funnit var alltså ifrågasatt av dem själva.
Inom astronomien ansåg Pythagoras att jorden var rund och att den befann sig i universums mitt och att månen cirklade runt ekvatorn. Han var den förste att inse att Morgonstjärnan (planeten Venus) var densamma som Aftonstjärnan.

Pythagoras har fått ge namn åt matematikens mest berömda sats: I en rätvinklig triangel är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kvadraterna på katet...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Pythagoras

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-08]   Pythagoras
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1777 [2022-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×