Vakt vid Riksgränsen och Kiruna: den militära närvaron i Kiruna- och Riksgränsenområdet före, under och efter andra världskriget

3720 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska militära närvaron i Riksgränsen/Kirunaområdet såg ut före, under och efter andra världskriget samt att undersöka varför den militära närvaron såg ut som den gjorde under nämnda period. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på att förklara den svenska militära närvaron i Riksgränsen/Kirunaområdet utifrån stormakternas militärpolitiska strategier och förutsättningar. Frågeställningarna i uppsatsen syftar till att besvara frågan: hur såg den svenska militära närvaron ut i Riksgränsen/Kirunaområdet före, under och efter andra världskriget, samt att besvara frågan: varför såg den ut som den gjorde? Metoden som används är kvalitativa litteraturstudier och den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen utgår från den hermeneutiska teorin. Fram till tyskarnas invasion av Norge den 9 april 1940 fanns ingen svensk militär närvaro vid Riksgränsen eller i Kiruna. Anledningarna till detta var flera. Främst berodde det på att efter första världskriget nedrustade Sverige kraftigt på grund av det rådande säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet. En annan faktor var att det rent militärtekniskt var svårt att föra ett anfallskrig i norra Norrland under mellankrigstiden. Detta beroende på att det är kallt och snörikt i området under vintern. Vidare fanns det få vägar. Attacker med luftlandsatta styrkor började bli tekniskt och taktiskt möjligt först under andra världskriget och militära översnöfordon började nyttjas först efter andra världskriget. Efter tyskarnas invasion av Norge den 9 april 1940 kunde det från Sveriges håll inte uteslutas att de våghalsiga tyskarna skulle fortsätta sin framryckning även mot malmfälten. Därför skickades i all hast närmsta tillgängliga militära förband till Riksgränsen och Kiruna. Svenska militära styrkor blev kvar vid Riksgränsen och Kiruna under hela andra världskriget. En av anledningarna till att Sverige behöll militära styrkor vid Riksgränsen och i Kiruna var att hävda sin neutralitet. Efter andra världskriget permanentades den sve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vakt vid Riksgränsen och Kiruna: den militära närvaron i Kiruna- och Riksgränsenområdet före, under och efter andra världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Vakt vid Riksgränsen och Kiruna: den militära närvaron i Kiruna- och Riksgränsenområdet före, under och efter andra världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17887 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×