En studie av fotbollsdomarens motivation i ledarskap och hans personliga utveckling.

1995 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Svensson, O. (2007), En studie av fotbollsdomarens motivation i ledarskap och hans personliga utveckling. Arbetsvetenskapliga programmet. Högskolan i Halmstad. Ur ett sociologiskt perspektiv framstår fotbollsdomarens roll som en konsekvens av samhällsutvecklingen. Fotbollen hör till den typ av riskabla aktiviteter som Goffman, enligt Svensson (2005), i artikeln – Where the action is, menar försvinner när alltmer av risktagande kringgärdas av förbud. Fotbollen erbjuder en miljö präglad av spänning och utlevelse i det trygga välfärdssamhället, där domaren varje match ges tillfälle att demonstrera sina kunskaper och sin förmåga att kontrollera skeendet. Av intervjuerna framgår att fotbollsdomare söker sig till fotbollen just för att uppleva spänning, upprätthålla traditionella ideal, samt att motverka fusk och våld. Detta ger dem tillfälle att kunna leva ut känslor och aggressioner, samtidigt som de måste kunna visa att de kan bemästra stressfulla och känsloladdade situationer, ibland med inslag av våldsamt och aggressivt beteende. Det var bland intervjupersonerna vanligt att de upplevt denna spänning tidigare som aktiva spelare, men sedan valt att bli fotbollsdomare när karriären som spelare eller tränare avslutats. Liknande resultat har påvisats av bland andra Norlander med flera (2001). Även om tidigare forskning (Andersson, 1983) visat att två tredjedelar av domarna hade haft för avsikt att sluta var domarna i min undersökning inställda på att fortsätta döma orsaken var att de älskar fotboll. Av intervjuerna framgår att fotbollsdomarna upplevde kontakten med människorna och miljön inom fotbollen so...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En studie av fotbollsdomarens motivation i ledarskap och hans personliga utveckling.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   En studie av fotbollsdomarens motivation i ledarskap och hans personliga utveckling.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18159 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×