Solenergi: en undersökning av fem europeiska länders solenergiutveckling och faktorer som kan påverka den

3296 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Europa väljer en del länder att investera och utveckla solenergimarknaden mycket, medan en del länder väljer att inte göra det i samma omfattning. Solenergiutvecklingen startade i liten skala under 1970-talet men det är under de senaste tio åren som utvecklingen har ökat ordentligt. Tyskland har en av de högsta installerade kapaciteten i världen, tillsammans med Japan och USA. Österrike i sin tur har den högsta installerade kapaciteten per capita. Dessa bägge länder, samt Sverige har alla satt nationella mål för utvecklingen av solenergi. I länder som Danmark och Storbritannien har också nationella mål satts, men där ingår solenergiutvecklingen i betydligt mindre omfattning eftersom dessa bägge länder prioriterar andra förnybara energikällor istället. Syftet med uppsatsen är att analysera olika faktorers inverkan på solenergiutvecklingen i Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige, och Storbritannien. Faktorerna som undersöks är ländernas miljöpolicy, geografiska förutsättningar samt solenergiproduktionens lönsamhet. Studien gäller under de senaste tio åren. Den teori som uppsatsen behandlar är neoklassisk mikroteori med fokus på vad det är som påverkar utbudet på solenergimarknaden. I uppsatsen framgår att de undersökta faktorerna har haft olika stor betydelse för solenergiutvecklingen i de länder som undersökningen gäller och att en mix av de olika faktorerna har haft betydelse när dessa länder valde att satsa på solenergi som en framtida förnybar energikälla. Uppsatsens resultat tyder i alla fall på att landets inhemska subventionssystem har haft störst betydelse för hur långt ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Solenergi: en undersökning av fem europeiska länders solenergiutveckling och faktorer som kan påverka den

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Solenergi: en undersökning av fem europeiska länders solenergiutveckling och faktorer som kan påverka den
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18270 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×