Förenkling av det dagliga underhållet hos Electrolux professionella torktumlare

1829 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Projektet initierades genom ett önskemål ifrån Electrolux om en förenklad luddhantering hos dess torktumlare för den professionella marknaden. Detta då den nuvarande lösningen erfordrar underhåll med korta intervaller och oergonomiska och otympliga moment för användaren. Syftet med projektet var således att ta fram en konceptlösning, vilken förenklar det dagliga underhållet av luddhanteringen i jämförelse med den nuvarande konstruktionen. Metodologin som använts under projekts gång har genomsyras av tre produktutvecklingsmetodologier, vilka författarna kommit i kontakt med under deras studietid på högskolan i Halmstad. Då inget konstruktionsprojekt är det andra likt har författarna valt att arbeta efter ett egenkomponerat angreppssätt, specifikt för just för detta examensarbete. Författarna har under projektet fortlöpande valt ut de faser, steg och verktyg från ovanstående metodologier, som ansetts bäst passa in i det ögonblicket för att komma fram till ett så bra resultat som möjligt. Projektet resulterade i en filterpåse vilken enkelt monteras in i maskinen. Lösningen möjliggör en underlättad luddhantering och påvisat längre underhållsintervaller. Med få förändringar kan lösningen även monteras in flera modeller utav Electrolux torktumlare. En prototyp har byggts och långgående tester har påbörjats för att säkerhetsställa dess funkt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förenkling av det dagliga underhållet hos Electrolux professionella torktumlare

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Förenkling av det dagliga underhållet hos Electrolux professionella torktumlare
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18613 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×