Fossila bränslen

17 röster
44677 visningar
uppladdat: 2003-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fossila bränslen är, som man kan höra på namnet, bränslen som består av fossiler. Till fossila bränslen räknas kol, olja och naturgas.

De kol som räknas som fossilt bränsle är mycket gammalt och kommer från förmultnade träd eller annan vegitation som växte för fler hundra miljoner år sedan. Ju längre ner i berggrunden som växterna legat och förmultnat, ju finare kvalitet är det på kolet. Torv blev till brunkol, sen till stenkol och till sist antracit, som har bäst kvalitet.

Man kan bryta kol på tv å olika sätt, överjordsbrytning och underjordsbrytning. När man kör med överjordsbrytning så fyller man igen hålet där man brutit kolet och blir till ett gräsområde där boskap och andra djur kan beta. Underjordsbrytning är nog vanligast, det är när man bryter i gruvor, borrar bort kolet med maskiner och forslar bort.

Största mängderna kol finns i Kina, Ryssland och USA. Även Au-stralien, Storbritannien, Tyskland och Polen har stora mängder.

Kolförbrukningen ökar med 3% per år. Denna ökning bidrar till att förvärra problemen med försurning och ökande koldioxidhalt i atmosfären. Ger även utsläpp av cancerframkallande ämnen.

Naturgas är genomskinlig och lättare än luft. Den antänds lätt och behöver inte förgasas innan de kan användas. Naturgas är till största delen uppbyggt av metan, metan har i sin tur väldigt lite kolatomer i sig, detta gör att det inte blir någon resteprudukt kvar, eller smuts/föroreningar. Detta gör att naturgas är en väldigt ren energikälla.

Naturgasen som vi använder och utvinner idag är 4,5 miljarder år gammal, natur gas består av, precis som olja, djur och växter som packats ihop under jordlager. Naturgas brukar kallas „Den osynliga kraften“. Ren energi = ren miljö.

Växter och djur som hamnar på bottnen av hav, genom att ha spolats ut via flodar eller dött i havet, blir täckta av lager med lera och snad med årens gång. Efter några miljoner år ligger det otorligt många lager på dessa rester och dom utsätts för ett väldigt högt tryckt. Tack vare detta enorma tryck kan olja och naturgas bildas som nämnt ovan.

Olja och gas försöker alltid att ta sig uppåt genom dessa lager, därför kan man bara hitta olja och gas där den inte sluppit ut. Eftersom havsskorpan har ändrats och hav har blivit till land kan man även hitta olja i källor på land, det betyder att dessa platser legat under hav en gång i tiden.

Den olja som utvinns ur berggrunden kalls råolja( även kallad petroleum och bergolja). Ur råoljan kan man sedan få fram en hel del olika bränslen. Man framställer bränslerna i såkallade oljeraffinaderi.

Först värms råoljan i en ugn sa att det mesta koka...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fossila bränslen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-10-07

  Skriv dina källor!

 • Inactive member 2007-05-10

  bra, informativt

 • Inactive member 2007-05-30

  mycket bra! du skulle ha skriv

 • Inactive member 2008-01-28

  mycket bra tackar

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-23]   Fossila bränslen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1862 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×