SS SA SD Gestapo och Waffen-SS

7 röster
33876 visningar
uppladdat: 2003-03-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. SS SA SD Gestapo och Waffen-SS

1:1 SS (Schutz-Staffeln). SS (skyddsgrupperna) var Hitlers största kamparmé, en nazistisk kamporganisation som bildades 1925 av Heinrich Himmler (se 3:1) och Hitler själv. Tidningen Die Schutzstaffel hjälpte SS att sprida sitt budskap, att man skulle kunna bevara den ariska rasen och utrota judarna. SS-männen bar svart uniform och deras symboler kunde t ex var en dödsskalle. SS började som Hitlers personliga livgarde, för att sedan utvecklas till eftertrupper vid fronten med uppgiften att brutalt mörda alla judar, att bevaka koncentrationsläger och att lönnmörda de som hade en annan åsikt än Hitler. Deras största uppgift blev dock att utrota judarna. De hade den största skulden i utrotningen av 6 miljoner judar. Några av SS förebilder var de medeltida riddarordnarna och den forngermanska livvakten, krigarföljet som hade svurit sin ledare obrottslig trohet. SS skulle utgöra en raselit och nazistpartiets hårda kärna. Medlemmarna skulle vara av rent arisk börd och ha de egenskaper som ansågs utmärka den nordiska människan. Blind lydnad mot Hitler och hänsynslös hårdhet mot stats och rasfiender var SS-moralens grundpelare. Efter Långa knivarnas natt (se 1:3) blev SS den viktigaste av nazisternas organisationer med kontroll över bland annat Gestapo och SD.

1:2 SA (SturmAbteilung). SA (stormavdelningen) var en nazistisk kamp- och terrororganisation som bildades 1921 av Ernst Röhm (se 3:3). Den bestod från början av män från granatkastarkompani 19. De var en paramilitär organisation som bildades för att skydda nazisternas möten och störa motståndarnas. De kallades ”brunskjortor” efter sin bruna uniform som de fått från de avvecklade tyska kolonialtrupperna. Det fanns cirka 4 miljoner SA medlemmar vid det nazistiska maktövertagandet. Adolf Hitler hade stor användning för SA åren fram till maktövertagandet, men när nazisterna kommit till makten blev de överflödiga. De ville genomföra en andra revolution, vilket hotade Hitlers enighet med storindustrin och den militära verksamheten. SA var till för att bereda väg för det nazistiska maktövertagandet genom en brutal gatukamp mot kommunister och socialdemokrater, oftast genom våldsamma slagsmål. SA upplöstes vid krigsslutet 1945.

1:3 De långa knivarnas natt (Nacht der langen Messer). SS hade tidigare varit kontrollerade av SA, men under ”de långa knivarnas natt” den 30:e juni 1934 dödade SS-trupperna SA: s ledare Ernst Röhm. Detta tyckte Hitler om, eftersom SA ville ha en andra revolution. Nu fick SS överta SA: s uppgifter och bli en självständig organisation. SS fick ansvaret för all polisverksamhet i det Tredje Riket, de fick kontrollen över Ordnungspolizei, Gestapo, SD och koncentrationslägren. SA fanns kvar även efter detta men utan någon betydande makt. Denna händelse kom också att kallas Röhm-kuppen då man sa att SA hade planerat en statskupp.

1:4 Gestapo (Geheime Staatspolizei). Gestapo (den hemliga polisen) upprättades 1933 av Hermann Göring (se 3:2), som en särskild avdelning inom polisen, den hemliga statspolisen. 1939 blev Gestapo en avdelning i SS. Gestapo var påtänkt redan vid Hitlers misslyckade kuppförsök 1923. Då enades nämligen ledande nazister om att det skulle bli tvunget att använda olagliga metoder för att få makten i landet. En viktig del av detta skulle bli den hemliga polisen (Gestapo). De noggranna förberedelserna gjorde att man efter maktövertagandet snabbt kunde upprätta ett nät av koncentrationsläger och arrestera över 4000 oppositionella. Gestapos huvuduppgift var att bevara den inre säkerheten, vilket genomfördes med hjälp av trakasserier, arresteringar och till och med avrättningar. En av Gestapos viktigaste källor var det angiverisystem som upprättades. Angiverisystemet spred skräck och terror då sanningshalten inte prövades alls. Under andra världskriget verkade Gestapo i de länder som Tyskland hade tagit över. Därifrån massdeporterades människor till koncentrationslägren eller till tvångsarbete i Tyskland, men när människorna kom till lägrena tog SS över. Gestapo upplöstes vid nazistregimens fall 1945.

1:5 SD (SicherheitsDienst). SD (säkerhetstjänsten) var säkerhetspolis och underrättelsetjänst inom SS. SD blev på order av Rudolf Hess (se 3:4) SS enda underrättelsetjänst. Det var ett stort steg eftersom alla små delar av SS tidigare hade haft egna underrättelsetjänster. Innan Hitler tog makten jagade man spioner i den nazistiska rörelsen medan man efter maktövertagandet terroriserade alla som inte höll med nazisterna. Senare började man med utrikes spionage vilket skapade konflikter med Abwehr, den militära underrättelsetjänsten. I början av kriget samarbetade SD med sionistiska organisationer för att öka utvandringen av judar till Palestina. Detta fick dock ett slut när SD precis som alla andra organisationer inom SS fick ordern att utrota alla judar. SD blev en stor del av ”Einsatzgruppen” som användes vid razzior mot judiska bosättningar. Ledare för SD mellan 1932-1942 var Reinhard Heydrichs.

1:6 Waffen SS. SS hade också en partiarmé: Waffen SS. De fick sköta om bevakningen av koncentrationslägren och säkra redan erövrade områden genom att bekämpa partisaner och motståndsgrupper. De som bevakade koncentrationslägren kallades för dödsskalleförband. Ett av dessa förband var Totenkopf (dödsskallen), de gjorde sig skyldiga till många grymma krigsförbrytelser. Bland annat utförde de massavrättningar under invasionen av Frankrike som hämnd för att de lidit stora förluster. Han som gav ordern om avrättningarna, Fritz Knöchlein, skulle ställas inför militärdomstol men ärendet tystades ner på order av Heinrich Himmler och Knöchlein fick senare mottaga Riddarkorset som belöning. Efter kriget avrättades dock Knöchlein av britterna för denna krigsförbrytelse. Totenkopf gjorde sig också skyldiga till mord på trupper från de franska kolonierna från Algeriet och Marocko, de ansågs nämligen vara rasmässigt underlägsna (untermenchen). Waffen SS bestod till stor del av trupper från Sverige, Norge och Danmark, 1944 var det 450 000 man av 950 000 totalt. De ingick också i förintelsen då de ingick i Einsatzgruppen som hade till uppgift att döda judar och motståndsmän på östfronten. Efter krigsstarten 1939 blev soldater ur Waffen SS inte dömda i vanliga militära domstolar utan av särskilda SS-domstolar.


2. Andra SS-divisioner

2:1 Leibstandarte SS Adolf Hitler. De började som Hitlers personliga livvakt men fick efterhand hjälpa till i krigföringen mot Sovjet. Leibstandarte gjorde sig skyldiga till många krigsförbrytelser. Denna del av SS avrättade 65 brittiska krigsfångar genom att låsa in dem i en lada och kasta in handgranater medan de som försökte fly sköts ner. Dådet utfördes som hämnd för att divisionens befälhavare Joseph ”Sepp” Dietrich hade blivit mördad, vilket senare visat sig vara felaktigt. Leibstandarte SS Adolf Hitler dödade också 120 amerikanska krigsfångar vid Malmédy i Frankrike 1944. När kriget var slut greps 500 soldater däribland Joseph ”Sepp” Dietrich för dessa mord och ställdes inför militärdomstol. Domstolen dömde ut 42 dödsstraff och 28 livstidstraff sedan vittnen sagt att det fanns order om att fångar skulle avrättas. Alla dömda släpptes dock sedan de visat sig att den amerikanska armén använt tortyr för att få fram vittnesmål. Leibstandartedelen ”das Reich” mördade 1944, 642 invånare varav 207 barn i byn Oradour-sur-Glane. Attentatet var hämnd för att 57 soldater mördats och stympats av partisaner.

2:2 SS Panzer Division Wiking. De var en av de mest framgångsrika divisionerna inom SS. Divisionen bildades 1940 och hette från början SS division Germania. Den bytte dock namn efter bara några dagar eftersom den till stor del bestod av frivilliga ”vikingar” från Sverige, Norge och Danmark. I början av kriget stred de mot Sovjet vid Kaukasus. Senare deltog de i den tyska offensiven vid Kursk. De var också med i slag vid Warszawa, Budapest och Wien. I slagen vid Alperna använde man en krigsföring som hade använts redan i första världskriget. Istället för att skjuta direkt på fienden sköt man på de tjocka snötäckena vid bergstopparna och skapade då enorma snöskred som begravde fiendetrupperna.

2:3 SS Panzer Division Totenkopf. Den bildades av personal från befintliga SS-divisioner och de tyska trupper som deltagit i invasionen av Polen 1939. Divisionen användes som reservtrupper i första delen av Tysklands invasion av Frankrike för att senare sättas in vid slaget om Dunkirk. De stannade kvar i Frankrike till 1941 och deltog bland i erövringen av Vichy. Då fick Totenkopf uppdraget att ta över Litauen och Lettland för att komma fram till Leningrad (St Petersburg). Vid striderna i Demyansk förlorade Totenkopf så många män att danska Freikorps fick ansluta sig till divisionen, senare deltog de också i slaget om Kursk. I början av 1944 blev Totenkopfs enda uppgift att stoppa den sovjetiska offensiven från att ta tillbaka erövrade områden. Detta misslyckades emellertid och Totenkopf fick i Wien kapitulera till de amerikanska trupperna i slutet av –44. Totenkopf hade nära tre gånger så många sårade, saknade och döda som de andra divisionerna i Waffen SS. Detta berodde antingen på att deras befäl var totalt inkompetenta eller helt enkelt struntade i sina egna förluster på slagfältet.

3. Viktiga personer inom organisationerna

3:1 Heinrich Himmler (1900-1945). Heinrich Himmler var chef för det svartuniformerade gardet SS. Han var ursprungligen bonde och hönsfarmare, men bytte till den politiska banan 1925 då han inträdde i Nazistpartiet. Chef för SS blev han 1929, 1934 blev han istället chef för Gestapo, senare blev han också chef för hela den tyska polisen och inrikesminister 1943. Han var intresserad av den tidiga tyska historien och han var en stor anhängare av den nazistiska uppfattningen om ”blodgemenskapen” och ”den ariska rasen”. När han blev ledare för SS växte det snabbt till en betydande del av det nazistiska imperiet. Av SS ville han skapa en ”rasren” absolut lojal livvaktsstyrka. Himmler var näst Hitler ansvarig för likvideringen av oppositionen i Tyskland. Koncentrations- och utrotningslägren stod under hans direkta ledning. 1945 fängslades han av brittiska trupper och begick då självmord.

3:2 Hermann Göring (1883-1946). Hermann Göring var chef för Gestapo. Han var tysk militär och nazistisk politiker. Han blev riksmarskalk 1940. Göring var stridsflygare under första världskriget och civilflygare i Sverige och Danmark 1919-1921. Han blev chef för SA 1922, han blev riksdagspresident 1932, Riksminister och Inrikesminister i Preussen 1933 och när kriget utbröt utnämnd till Hitlers eventuelle efterträdare. Göring organiserade både den hemliga polisen och de första koncentrationslägren. Han ledde också det nya tyska flygvapnet och den industriella fyraårsplanen, den senare under mottot ”kanoner istället för smör”. Under andra världskriget blev han ovän med Hitler bland annat på grund av det tyska flygvapnets motgångar. Han häktades i april 1945 av Hitlers trupper och Hitler själv gav order om hans avrättning, vilken dock uppsköts. Han dömdes vid Nürnbergsprocessen till döden som krigsförbrytare, men han tog sitt liv kort före avrättningen. Göring var till stor del ansvarig för förföljelsen av judar, slavimporten till Tyskland och plundringen av de intagna länderna.

3:3 Ernst Röhm (1887-1934). Röhm var efter första världskriget chef för vapen och utrustning i München. Det utnyttjade han till att beväpna det Bayerska medborgarvärnet och nazistpartiet. Han var ledare för SA fram till den misslyckade Ölkällarkuppen, då han flydde till Bolivia. Han kom tillbaka från Bolivia 1926 och blev då ledare för SA igen. Efter nazisternas maktövertagande ville han att SA skulle ersätta Reichwehr (den tyska militären). Detta accepterade inte Hitler utan dödade Röhm. Det var ett svårt beslut för Hitler att fatta eftersom de hade känt varandra sedan länge.

3:4 Rudolf Hess (1894-1987). Han var Hitlers privata sekreterare mellan 1925-1932. 1933 blev Hess Führerns ställföreträdare. Han utsågs till Hitlers och Görings efterträdare 1939. För att övertyga den brittiska regeringen om Tysklands f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: SS SA SD Gestapo och Waffen-SS

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-30

    1. du skrev att ernst röhm var

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-27]   SS SA SD Gestapo och Waffen-SS
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1886 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×