Upplevelser av livskvalitet hos personer i livets slut: en litteraturstudie

2510 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett värdigt avsked från livet bör vara en av de högsta prioriteringarna i vården. Målet med palliativ vård är att ge personer i livets slut livskvalitet genom en lugn och värdig död. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av livskvalitet hos personer i livets slut. Nio vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och utifrån en manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: Att få lindring i fysiskt och psykiskt lidande, Att ha förtroende för vårdpersonal och få fatta egna beslut, Att få kärlek och närhet från närstående, Att få vara den man alltid varit och Att finna mening i tillvaron och göra sig redo. Litteraturstudiens resultat visar att livskvalitet i livets slut omfattar hela människan och alla hennes dimensioner. Att kunna må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt var av hög prioritet. En kärleksfull relation med närstående och en god relation till vårdpersonal var också betydelsefullt. Personer ville fortsätta vara som vanligt och det innebar exempelvis att utföra vardagssysslor och att hjälpa nära och kära efter sin nuvarande förmåga. Personer lyckades finna mening i livet genom egen styrka eller med hjälp av något gudomligt. Det är tydligt att ett holistiskt synsätt är nödvändigt i mötet med personer i palliativ vård. Vårdpersonal kan genom att öka sin kunskap om vilka upplevelser av livskvalitet personer i palliativ vård har utveckla sin förmåga att hjälpa dessa personer utifrån deras behov. Forskning med fokus på personers...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelser av livskvalitet hos personer i livets slut: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Upplevelser av livskvalitet hos personer i livets slut: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=18959 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×