Östersjön

12 röster
27404 visningar
uppladdat: 2003-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Östersjöns speciella ekologi

Det som är speciellt med Östersjön är att vattnet varken är salt eller sött. Östersjöns vatten är bräckt s k brackvatten. Det är det största brackvattenhavet på Jorden. Salthalten är lägre i norr eftersom att sötvatten rinner ut från floderna och älvarna och i söder är den högre för att saltvatten kommer in genom Öresund och de danska sunderna. Saltvatten är mycket tyngre än sötvatten så salthalten varierar också i djupled. Ofta rinner det inte in nytt saltvatten för att inloppen som förenar Östersjön med Nordsjön är smala och grunda. Det kan ta ca 10-20 år för vattnet att bytas ut.
P g a att vattnet är varken salt eller sött finns det inte så många arter som kan leva och trivas bra i Östersjön. Saltvatten arterna lever i södra delarna och sötvatten arterna lever oftast vid kusterna där saltvatten arterna inte kan överleva. Det är salt- och vattenbalanserna i kroppen på arterna som avgör om arten klarar v att överleva i Östersjön. Det går åt mycket energi för organismerna att pumpa in eller ut vatten, det är därför som djuren i Östersjön blir mindre än vad de skulle varit i vanliga fall. Ett ex är blåmusslan som är större på västkusten än i Östersjön. Eftersom att Östersjön är ett väldigt ungt hav, bara ca 3000år har inte nya arter bildats. Det finns bara ett fåtal arter som kunnat anpassa sig till brackvattnet.Kort fakta om Östersjön

Yta: 377,400 km2

Vattenvolymen: 21,200 km3

Salthalt: 5 – 10 promille

Medeldjup: 56 meter

Max djup: 459 meter

Länder som gränsar: Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland,

Estland,Ryssland, Finland och Sverige

Årlig tillförsel av sötvatten: 480km3Avrinnings området

Yta: 1,700 000 km3

Länder inom avrinnings området: Vitryssland, Tjeckien, Norge, Slovakien,

Ukraina och länderna som gränsar

Befolkning: ca 85 milj
Östersjöns historia

Östersjön är ett väldigt ungt hav. För ca 14,000 år sedan började Skåne smälta fram ur en is som var flera km hög. Efter 4000 år sträckte sig iskanten ut över det som nu är Stockholms skärgård. Isberg lossnade och flöt ut i den då s k ”Östersjö”. Den var då flera hundra meter ovanför dagens havsyta. Det var stora vattenmängder som låg bundet i inlandsisen. Det var så mycket att världshavets yta låg 100 meter under den nuvarande.
Den senaste istiden var bara en av många. Varje istäcke pressade ner Skandinaviens berggrund och fick den att sjunka flera 100 meter ner. Ju mer isen smälte steg Världshavet. Samtidigt försvann mer och mer av isens tyngd och land började stiga upp när trycket lättade. Efter istiden var Östersjön ett sötvatten hav som hette Baltiska havet. Efter en kort tid blev det Yoldiahavet. Östersjön förändrades och blev till ett salthav som hette Littorinahavet. Landsstigningen har sen flera 1000 år tillbaka upphört helt och hållet i Skåne men i Bottenviken är den fortfarande kraftig, runt 90cm på 100 år och i Stockholmstrakten är den runt 40 cm. Effekterna av Inlandsisen fortsätter att påverka Östersjön.


Östersjöns miljöproblem

Anledningen till att Östersjön utsätts för stora miljöproblem är att Östersjöländerna är högt industrialiserade. Inom Östersjöns 1,7 milj km2 stora avrinnings område bor ca 85 milj invånare. Omsättningstiden är lång eftersom att Östersjön har små förbindelser med det öppna havet. Det tar väldigt lång tid för vattnet att bytas ut. Därför samlas det mycket lätt organiskt och oorganiskt material i Östersjön. De hamnar där genom nederbörd, in...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Östersjön

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-27

    SÄMSTA NÅGONSIN IG DIRR ASSÅ

  • Inactive member 2013-01-01

    tack

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-05]   Östersjön
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1919 [2023-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×