Betongbalkar förstärkta med kolfiberkomposit: en studie av böjkapacitet i kallt klimat

2275 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Sverige, så väl som i övriga världen, är samhället under ständig förändring. Detta innebär inte bara nya villkor för en innevånare i samhället, utan kraven som ställs på de konstruktioner som människan uppfört förändras ständigt. Även oförutsedda händelser såsom naturkatastrofer eller terrorism kan kräva en förändring i konstruktionernas utformning. Exempel kan vara en bro som skall bära en högre last eller en katedral som degraderats av tidens tand. Att bemöta de nya kraven kan göras på olika sätt. Självklart kan strukturen bytas ut mot en ny, men då detta ofta är finansiellt ofördelaktigt, finns ofta utrymme för mer ekonomiska alternativ. Ett sådant alternativ är förstärkning med pålimmad kolfiberkomposit som behandlas i detta examensarbete. Metoden inbegriper nyttjandet av höghållfasta fiberkompositer, i detta fall kolfiber, som förstärkning av befintliga konstruktioner. I detta examensarbete redovisas en sammanfattning av en genomförd litteraturstudie inom området. Fiberkompositer, lim och betong samt beräkningsmodeller presenteras. Även några olika exempel på tillämpningar och genomfört forsknings- och utvecklingsarbete berörs. Forskningsarbetet som genomförts i Sverige, och även övriga världen, har främst inriktat sig mot olika utredningar av förstärkningsmetodens kapacitet och lämplighet i normala klimatförhållanden. Denna rapport inriktar sig dock mot att undersöka om metoden även är fördelaktig i kallt klimat. Studierna baseras på en experimentell provning av betongbalkar förstärkt med kolfiberkomposit i kallt klimat, detta med avseende på böjkapacitet. Provserien har omfattat fyra provkroppar av betong, där tre förstärkts med kolfiberkomposit och en använts som referens utan förstärkning. Provkropparna har testats med en fyrpunktsböjning i ett klimatrum med en låg temperatur på c:a -28°C. Resultaten har därefter jämförts med tidigare utförd provning av identiska provkroppar, men normal rumstemperatur. De ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Betongbalkar förstärkta med kolfiberkomposit: en studie av böjkapacitet i kallt klimat

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Betongbalkar förstärkta med kolfiberkomposit: en studie av böjkapacitet i kallt klimat
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19312 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×