Vattenmolekylen Vilmas vilda resa ­ Kemiundervisning i grundskolans tidigare år ­

1 röster
2623 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
___________________________________________________________________________ Syftet med detta examensarbete är att skapa en barnbok med naturvetenskapligt innehåll, framför allt kemi, som ska kunna användas i undervisningen i skolans tidigare år. Boken heter Vattenmolekylen Vilmas vilda resa. Ett led i arbetet har även varit att utforma en tillhörande lärarhandledning. Barnboken och lärarhandledningen presenteras i denna uppsats. Vi har förankrat dessa delar i tidigare forskning avseende naturvetenskaplig undervisning, samt ställt dessa i relation till ett urval av dagens barnböcker inom samma genre. I skapandet av vår bok utgick vi från analyser av det urval vi gjort av dagens barnböcker, då vårt mål var att fylla det tomrum som vi ansåg fanns gällande partikeltänkande i befintliga böcker. För att boken skulle vara lättillgänglig att använda i klassrummet, utformade vi en lärarhandledning med förklaringar och tips på hur man som pedagog skulle kunna arbeta med boken i undervisningen. Vi fann att undersökningar som gjorts i grundskolans senare del visar att många elever upplever kemi som någonting svårt, och att kemispråket som används ligger långt ifrån elevernas egen vardag. Med detta som grund var det viktigt för oss att skapa ett medel för lärande som var både lättillgängligt och lustfyllt. Vattenmolekylen Vilmas vilda resa beskriver en vattenmolekyls kretslopp, genom att man som läsare får följa en vattenmolekyl i text och bild. Vår förhoppning va...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenmolekylen Vilmas vilda resa ­ Kemiundervisning i grundskolans tidigare år ­

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Vattenmolekylen Vilmas vilda resa ­ Kemiundervisning i grundskolans tidigare år ­
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20035 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×