Platina

6 röster
22804 visningar
uppladdat: 2003-04-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
De första människorna som började använda platina var egypterna som levde ca 700 f.Kr. Dom använde platina som smycken och konstföremål. Även indianerna i Sydamerika använde platina på grund av dess karismatiska utseende. När de första människorna kom för att erövra Sydamerika på 1400 talet, betraktade de platina som värdelöst skräp, allt dom ville ha var guld! Det var först någon gång på 1700 talet, när engelskmannen Charles Wood förde metallen från Sydamerika till Europa, som man började få upp ögonen för platinas vetenskapliga egenskaper, man kallade den för ”den sjunde metallen”.
I början på 1800 talet upptäcktes stora platinafyndigheter i Uralbergen, och det ledde till att man började tillverka ryska mynt i stor skala. Nu för tiden har man slutat att tillverka mynt av platina, de görs av andra, mer vanliga metaller i stället.

Platina är ett grundämne med den kemiska beteckningen Pt. Platina har i ren form, en gråvit, silverglänsande färg. Som grundämne är platina ganska sparsamt förekommande i jordskorpan (ca 15mg/ton), men det är betydligt vanligare i legeringar tillsammans med andra metaller, framförallt järn. Om man vill få fram rent platina ur olika platinalegeringar, så är det ganska enkelt. Man hettar helt enkelt upp platinalegeringen så att beståndsdelarna skils åt på grund av dess olika smält, respektive kokpunkter. De största fyndigheterna finns i Uralbergen i Ryssland, (15%), i Sydafrika, (77%) och i USA och Canada, (5%). Namnet kommer från spanskans platina, som betyder silver. Platina uttalas så att det rimmar på Christina.
Om man upphettar platinalegeringar till 800 grader i en vätgasatmosfär, eller låter det reagera med hydrazin i en vattenlösning, sönderfaller platinan till ett svart pulver, som man kan smälta samman till massiv platinametall. Världsproduktionen av platina är ca 130 ton.
I naturen förekommer platina som en blandning av sex isotoper, två stycken av dessa isotoper är svagt radioaktiva. Platina är vid upphettning både mjuk och seg, d.v.s. perfekt för formning. Både kokpunkten och densiteten hos platina är höga, ledningsförmågan för elektricitet och värme är ganska bra, det elektriska motståndet är stark varierande med temperaturen, vilket utnyttjas effektivt i platinamotståndstermometrar.

Här följer lite intressanta fakta om platina:
Kemisk beteckning: Pt
Atomnummer: 78
Atommassa: 195,08 gram
Antal isotoper: 32
Naturliga isotoper: 190Pt och 192Pt (svagt radioaktiva), 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt.
Smältpunkt: 1772°C
Kokpunkt: ca 3827°C
Densitet: 21,450 kg/dm3 (vid +20°C)
Smältentalpi: 19,7 kg/mol
Förekomst i jordskorpan: 15 mg/ton
Förekomst i havsvatten: 1*10-10 g/cm3
Biologisk roll: ingen; ogiftigt
Oxidationstal: 0, +2, +4, +5, +6

Platina är en ädelmetall, och kan därför upphettas i luft utan att det blir någon märkbar oxidbildning, och den angrips inte heller av varma, koncentrerade syror. Man kan däremot lösa den ganska enkelt i oxidationsmedel, t.ex. kungsvatten, saltsyra mättad med klorgas eller smält kaliumcyanid. Platina angrips inte av fluor, klor, jod eller av hydroxider. Tunna skikt av platina är däremot genomtränlig för vätgas.
Det största användningsområdet för platina är i klockor och i juvelarbeten, samt som avgaskatalysatorer i bilar. En liten del av allt platina som produceras används också till framställning av elektriska komponenter (kontakter, termoelement, elektroder m.m.). Man använder även platina för att täcka noskonen på missiler och i jetmotorers munstycken. En tun tråd med platina blir glödande i ångor från metanol, denna egenskap utnyttjas friskt, och används i cigarettändare och handvärmare.
Priset på platina är väloerhört dyrt, ett ounce kostar ungefär 600 dollar. Om man skulle ta och omvandla det till gram och svenska kronor skulle det bli ungefär 2000kr/g! (ett ounce = 30g).
Japan står för ungefär hälften av världens platinakonsumtion, Västeuropa för ca trettio procent och USA och Canada för ca tjugo procent.
Som katalysator fungerar platina jätte bra. Det är på grund av att platina. I förfinad form, har en extremt bra förmåga att absorbera vätgas och att aktivera syre. Förutom att den används som avgaskatalysator, används även nät av platinatråd i stora mängder som katalysator vid industriell framställning av salpetersyra ur ammoniak. Platina används även i mindre proportioner som katalysator i bränsleceller samt vid framställning av silikoner.

Om man blandar vätgas och syrgas i närheten av platina så exploderar det.
Platina legeras lätt med andra metaller. Om man legerar platina med iridium, får man en lättarbetad men hård metallegering. Den används t.ex. som pennspetsar och som kirurgiska instrument. En legering med järn eller med kobolt har goda magnetiska egenskaper, och används just som en magnet vid olika tillfällen.

Fastän platina är kemisk resistent, ingår den i en hel del olika föreningar. Det finns t.ex. olika platinasalter som kan ge allergier med astmaliknande syndrom. Vissa av platinaföreningarna används med stor framgång vid behandlingar av olika sorters cancer, framförallt testikel och äggstockscancer, men även vid cancer i lunga och halsområdet.
Vätehexaklorplatinat(IV)hexahydrat, även kallat platinasyra, ser ut som en stor rödbrun kristall. Den flyter sönder i fuktig luft och är lättlöslig i vatten och alkohol. Det är den industriel...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Platina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-17

    tack för arbetet, jag hadde i

  • Inactive member 2007-09-30

    bra skrivet, det var mycket ti

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-17]   Platina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2008 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×