Ökad produktivitet i ett automatiserat produktionssystem: metodik för utvärdering och förbättring

1474 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
LV Motors tillverkar elmotorer till framför allt den europeiska marknaden. Konkurrenssituationen på den marknad där LV Motors verkar är hård med många konkurrenter förlagda i låglöneländer. Kostnaden för att tillverka en motor är för LV Motors jämförelsevis hög och det finns ett ständigt fokus på att sänka tillverkningskostnaderna. För att sänka kostnaderna har LV Motors flyttat viss del av tillverkningen till låglöneländer och då framför allt Tjeckien. Även ökad automatiseringsgrad i tillverkningen har använts för att stärka konkurrenskraften. De automatiseringsinvesteringar som LV Motors gjort har dock inte alltid lett till de rationaliseringsvinster som söktes. Anledningen till detta är att inte tillräcklig utvärdering av produktiviteten på de inköpta anläggningarna har företagits. Produktionsanläggningarna har därför låg tillgänglighet och låg produktivitet. Detta projekt har utmynnat i en metodik att följa för att utvärdera ett automatiserat produktionssystem. Genom att följa den framtagna metodiken kan LV Motors hitta de värdehöjande aktiviteterna, förkorta cykeltider och ledtider, rationalisera flödet i och runt produktionssystemet samt sätta mellan olika produktionssystem rättvisande produktivitetsmått. Fallstudierna som företogs visar på att stora förbättringar finns att göra. De gjorda fallstudierna visar att tillgängligheten är låg och cykeltiderna längre än nödvändigt. Genom användande av metodiken kan cykeltiderna sänkas och tillgängligheten ökas. En ökad tillgänglighet leder i sin tur till att arbete med begränsad bemanning kan företas och att arbetsuppgifterna kan berikas och utökas, något som leder till ökad trivsel bland operatörerna. Den framtagna metodiken kommer även att vara till nytta vid uppha...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ökad produktivitet i ett automatiserat produktionssystem: metodik för utvärdering och förbättring

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Ökad produktivitet i ett automatiserat produktionssystem: metodik för utvärdering och förbättring
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20412 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×