Fysik - Astronomi (instuderingsfrågor)

10 röster
36019 visningar
uppladdat: 2003-05-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Instuderingsfrågor
Besvarade och framställda av: Anna Ljungkvist
Inspiration: Vreeswijk och lillebror
Källa: Fysikboken


1.Vad är en galax? Var ligger den närmsta galaxen?
En galax är en enormt stor samling av stjärnor och gasmoln. Galaxer kan vara spiral-, klot-, och ellipsformade. Vi bor i galaxen Vintergatan. Den närmsta galaxen härifrån är Stora och Lilla Magellanska molnen, 200.000 ljusår bort.

2.Vad är ett svart hål? Hur bildas det?
Ett svart hål bildas när en riktigt, riktigt stor stjärna dör. När stjärnan slutar att skapa energi kan gravitationskrafterna bli så stora att materien inte lyckas hålla emot. Stjärnorna pressas samman så otroligt mycket att materien kollapsar. All materia samlas på en enda liten punkt där gravitationen är så stor att de saker som en gång har sugits in där aldrig kan ta sig ut, inte ens ljuset.

3.Vilka planeter finns i vårt solsystem? Var kretsar de?
Planeternas ordning från solen: Merkurius, Venus, Jorden (Tellus), Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Dessa planeter kretsar i var sin kring solen.

4.Vad är en vit dvärg? Hur bildas den?
De stjärnor som är mindre än 1,4 solmassor kommer efter döden bli en vit dvärg. Denna lyser svagt, men slocknar slutligen. (Detta kommer bl.a. ske med vår sol).

5.Vad är en supernova? Hur bildas den?
De stjärnor som är mellan 1,4 - 3 solmassor (alltså lite mittemellan) blir en supernova när den dör. Detta sker vid en våldsam implosion, som är en explosion fast tvärtom. Stjärnans inre delar pressas samman, samtidigt som de yttre delarna sprängs utåt och skapar en otroligt ljusstark stjärna. Kvar i centrum finns då en neutronstjärna som är otroligt liten och kompakt. Diametern är knappt 10 km.

6.Vad är skillnaden mellan en meteor och en meteorit?
Meteorer och meteoriter bildas av meteorider. En meteorid är som en asteroid, fast mycket, mycket mindre. Om en meteorid är på väg att krocka med jorden bromsas den upp av atmosfärens yttersta skikt. Den friktion som då uppstår gör att meteoriden börjar glöda. Då kallas meteoriden istället meteor. En meteor ser ut som en stjärna som faller. Om meteoren inte förgasas helt vid denna process, utan istället fortsätter att falla mot jorden och till slut krockar med den, i form av stenar eller järnbitar, kallas denna meteorit.

7.Ge exempel på en komet. Vad är speciellt med en komet?
En komet har en kärna, som mestadels består av is och sten. När kometen närmar sig solen smälter isen och blir till vatten, som snabbt blir till ånga. Denna ånga skapar kometens ”svans” som alltså består av gas. Kometens bana är ellipsformad och börjar i utkanten av solsystemet och rör sig in mot solen. Kometen rundar solen och vänder tillbaka. Den mest kända kometen är Halleys komet.

8.Hur mäter man avstånd i rymden?
Avstånd i rymden mäts med hjälp av triangelmetoden. Detta kan man göra även på jorden om man har en vinkelhake i fickan. Om du står på en helt rak väg och ser en byggnad till vänster eller höger kan du mäta avståndet till byggnaden. Gå först t.ex. 20 meter åt det ena hållet och mät vinkeln till byggnaden, gå sedan tillbaka till mitten och gå lika långt åt andra hållet. Mät även här ut vinkeln. Du vet nu vinklarna från från dessa 2 punkter och du vet också avståndet mellan punkterna. Då kan du räkna ut avståndet till byggnaden. För att räkna ut avståndet mellan jorden och stjärnor får man utgå från jordens bana runt solen. Man bestämmer ett datum att mäta ut den ena vinkeln till stjärnan och exakt ett halvår senare är jorden så långt den kan komma från den första platsen och då kan man mäta den andra vinkeln. Man måste också veta avståndet mellan punkterna. Lycka till!

9.Redogör för en stjärnas liv!
I gas- och stoftmoln finns gravitationskraft. Ibland händer det att den drar samman materien i molnen. Ur dessa moln föds då stjärnor. När materia pressas samman stiger temperaturen. Då börjar det bildas energi av väte i stjärnan och stjärnan börjar då lysa. När stjärnan börjar lysa pressas materien inte längre samman. Detta beror på att när energin skapas, bildas också utåtriktande krafter som är lika stora som stjärnans gravitationskraft. Materien dras alltså varken inåt eller utåt. Stjärnan är stabil och kommer att vara det större delen av sitt liv.
När vätet börjar ta slut har stjärnan inte lång tid kvar. Det är stjärnans ursprungliga massa som avgör hur länge stjärnan kan leva. Stjärnor med mindre massa lever faktiskt längre än de stjärnor med stor massa. När stjärnan är på väg att dö sväller stjärnan och blir en så kallad röd jätte. Efter det är det bara ett stadie kvar. Mindre stjärnor blir vita dvärgar, de som är mitt emellan blir supernovor och de allra största blir svarta hål.

10.Förklara Big Bang
The Big Bang – Den stora Smällen. Big Bang var ett slags ”rum” med materia som under otroligt kort tid expanderade (inte exploderade!). Detta skedde för omkring 15 miljarder år sedan. Materien spreds ut otroligt fort i universum och bildade så småningom stjärnor och planeter och annat trevligt. Denna spridning sker än idag. Allting rör sig alltså bort från varann.
En annan viktig sak som hände var att grundämnena väte, helium och litium och dess isotoper skapades av kärnreaktioner. Från dessa kunde sedan resten av grundämnena uppstå.

11.Förklara begreppet ”ett ljusår”. Ge exempel!
Avstånd i rymden mäts med hjälp av ljuså...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fysik - Astronomi (instuderingsfrågor)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-03-24

  Skriv gärna en kommentar!

 • Inactive member 2005-10-11

  jag har fått stor nytta av det

 • Inactive member 2005-10-31

  Mycket möjligt att faktan inte

 • Inactive member 2005-10-31

  Hm, arbete skrevs på vårtermin

 • Inactive member 2007-05-28

  vad fick du för betyg?

 • Inactive member 2007-05-28

  vad fick du för betyg?

 • Abdulah Alobaidi 2021-03-23

  Vad fick du för betyg?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-09]   Fysik - Astronomi (instuderingsfrågor)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2042 [2022-07-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×