Ortodoxa Kyrkan

34 röster
55617 visningar
uppladdat: 2003-05-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den första kristna församlingen fanns i Jerusalem. Den ”nya läran”
spred sig till det område, som idag är Egypten, Syrien, Turkiet och Grekland. Det östra
medelhavsområdet var länge kristendomens centrum.

På 600- talet kom islam, och fick många anhängare. Kristendomen i öster försvagades då
snabbt. I många områden fanns det knappt några kristna kvar. Konstantinopel blev den
östliga kyrkans starkaste fäste, och patriarken där betraktade sig som kyrkans ledare.
Men redan då var påven i Rom kyrkans mäktigaste talesman. Den kristna världens nya
centrum var nämligen Italien, spanien och frankrike. Där utvecklades den krista läran på ett
sånt sätt, som de gamla kyrkorna i öster inte kunde acceptera. Patriarken i konstantinopel
krävde att påven i rom skulle återgå till den rena (ortodoxa) läran. Påven svarade med att
ösa förbannelser över patriarken. De blev mer och mer osams. År 1054 splittrades kyrkan
i en östlig och en västlig del, den ortodoxa och den katolska kyrkan.

Den ortodoxa kyrkan i öster var svag och splittrad. Men istället fick den nya anhängare
längre norrut. Kyrkans tyngdpunkt flyttades till östeuropa. Där ökade kyrkans makt och
inflytande stadigt. I ryssland byggdes tusentals kyrkor och kloster. År 1589 upprättades
patriarket av moskva, det var ett tecken på den ryska kyrkans ledande ställning.

Ortodoxa betyder renläriga. Den ortodoxa kyrkan håller fast vid läran och traditionerna
från apostlarnas och den första kyrkans tid. Andra kyrkor har förändrats under tidens
gång. Den ortodoxa kyrkan har i stort sett samma trosbekännelse, som andra kristna
kyrkor. Det vanligaste gudtjänstspråken är grekiska och kyrkoslaviska, som är besläktat
med ryska.

De ortodoxa har sju sakrament: dopet, konfirmationen, nattvarden, bikten, äktenskapet,
de sjukas sakrament och prästvigningen. Ett sakrament är en helig handling. Det är när
Gud anses handla på ett sätt människan inte kan förstå. De ortodoxas sakrament kallas
för mysterier, eftersom de ortodoxa tycker att det gamla ordet mysterium beskriver det
bättre.

Dopet är inte likadant som i protestantiska kyrkor. Den som döps sänks ner i dopvattnet.
Direkt efter dopet kommer konfirmationen, myrrasmörjelsen. I de västerländska kyrkorna
har man förändrat konfirmationen så att det blivit en invigning för tonåringar. Men de
ortodoxa barnen konfirmeras direkt efter dopet. Barnen smörjs då med välluktande oljor,
och genom det tros barnet ha fått den heliga andes alla gåvor till hjälp i livet.
I nattvarden blandas brödet med vinet. Blandningen, som enligt de ortodoxa förvandlas till
Jesu kropp och blod under välsignelsen, delas ut till alla döpta och konfirmerade. På grund
av det får även småbarn delta.

Äktenskapet är oupplösligt. Men för lekmännen (de som inte är prästvigda) håller man inte
på den principen. En änka/änkeman kan gifta om sig, om kyrkan godkännt skilsmässan.
En präst får vara gift. Men han får inte gifta efter prästvigningen.
Då förlorar han rätten att förrätta gudtjänst. Biskopar får inte vara gifta. Kvinnor
får/kan inte vara präster.

De ortodoxa har bara en helig bok, bibeln. Eftersom de följer ”den sanna läran”
så är det för dem helt oacceptabelt med andra heliga böcker.

De ortodoxa har, liksom alla andra kristna korset som främsta symbol. Fast deras kors kan
vara i varierande varianter. Ikoner är en viktig del i det ortodoxa. En ikon är en helig bild,
ett fönster mot himmelen. De föreställer Jesus, Maria eller andra helgon. Ikoner finns
både i kyrkan och i hemmen. När en ortodox bekännare står framför sin Mariabild i
hemmet och ber, kan han uppleva att Jungfru Maria själv är där. Ikoner målas efer fasta
regler. Målaren, oftast en munk, målar under bön och fasta på en träplatta.

De ortodoxa finns främst i Ryssland, Grekland och övriga östeuropa. Det finns ortodoxa
kyrkor i bland annat finland och usa. Ortodoxa finna i minoritet i nästan alla länder.

Den främsta högtiden är såklart påsk. Under påsken firas ju Jesu död och seger på
korset. Grunden för den kristna tron.
Julen - Jesu födelse - är också en viktig del inom kristendomen.

Patriarken i Konstantinopel (numera Istanbul) var den ortodoxa kyrkans ledare från
början. Men egentligen var han bara ”den främste” bla...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ortodoxa Kyrkan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-03-03

  Hallå!!!

 • Inactive member 2005-10-07

  Tack så mycker för detta inläg

 • Inactive member 2005-10-14

  Jag måste tacka dig ännu en gå

 • Inactive member 2005-11-23

  Kan du inte skriva till mej på

 • Inactive member 2007-05-15

  MOUHAHA_!

 • Inactive member 2007-10-22

  Jag har fått i uppgift att "Du

 • Inactive member 2007-11-29

  jättebra jobb, jag behövde såd

 • Inactive member 2008-04-21

  Bra arbete ! Nu förstår jag mk

 • Renny Renny 2010-03-15

  bra jobbat bra arbete!

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-10]   Ortodoxa Kyrkan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2047 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×