Polen

8 röster
18022 visningar
uppladdat: 2003-05-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Huvudstad: Warszawa med 1 600 000 inv.
Statsskick: Republik, enhetsstat
Invånarantal: 38 600 000 (2001)
Yta: 312 683 kvadratkm
Statschef: Aleksander Kwasniewski
Regeringschef: Leszek Miller

Geografi
Om du letar efter Polen på en karta så ska du titta i mitten av Europa. För om du drar ett streck från Lissabon i Portugal till mitten av Uralbergen. Sedan drar du ett från Nordkap i Norge till Peleponneus i Grekland. Du kommer då fram till att strecken möts i Polen. Polen har ganska många grannländer. I och med att det ligger så centralt så är det ganska naturligt. Länderna är Litauen, Vitryssland, Ukraina, Slovakien, Tjeckien och Tyskland.
Polen har en yta som är ungefär tre fjärdedelar av Sveriges. Under Andra Världskriget slut fick polackerna lämna ifrån sig stora områden till Sovjet, nuvarande Ryssland. Dom fick i utbyte delar av Tyskland. Men det motsvarade bara hälften av vad dom förlorade. Man flyttade med andra ord Polen några hundra kilometer åt väster. Detta var både på gott och ont. Dom förlorade land samtidigt som dom fick längre kust mot Östersjön. Dom kom också närmare väst Europa.
Polen är ett väldigt platt land. Det mesta utav landytan ligger under 300 m. Ungefär 10 procent ligger högre än 300 meter. Det är dom två bergskedjorna i syd som höjer sig över den normala marknivån. I sydost ligger Karpaterna och i sydväst Sudeterna. Det högsta berget är Rysy som höjer sig 2499 meter över havet. Berget hittar man i Karpaterna i ett område som heter Höga Tantra. Landets längsta och största flod heter Wisla. Den rinner från Karpaterna via Warszawa och ut i Östersjön. Floden avgränsar i väster till Tyskland i cirka 250 kilometer.
Polens största sjöar är Mamry och Sniardwy. Dom är belägna i det stora sjösystemet Masuriska Sjöarna.

Klimat
Polens klimat är ganska likt Sveriges. Det tillhör den så kallade tempererade zonen. Ju närmare bergen i söder desto kallare blir det. I huvudstaden Warszawa brukar medel temperaturen ligga runt 24º Celsius. Mot att sedan i januari sjunka till -6º. Nederbörden kan variera mellan 20-80 mm på en månad. Regnet över Polen håller ett lågt Ph-värde. Med andra ord är regnet väldigt surt. Speciellt surt är det i området över Krakow. Där kan Ph-värdet sjunka till under 4,3. Det beror på dom stora föroreningarna i Polen.
Polen tillhör den tempererade växtzonen. Med mycket lövskog i norr och söder. Inåt landet är vegetationen barrskog på grund av att jordsorten där är podsoler.


Befolkning
Invånarantalet är ca 38 000 000 i Polen. Det bor 123 invånare per kvadrat kilometer. Men det ökar stadigt. På ett år dör 10 medan det föds 16 stycken per 1000 invånare. En kvinna har i genomsnitt 2,2 barn. Dödligheten i Polen är ganska stor. Det beror på att vården i Polen inte är så bra. Dom har bland den största spädbarnsdödligheten i Europa.
Innan Andra Världskriget hade Polen väldigt många personer i befolkningen som tillhörde någon av minoriteterna. Under kriget mördades en stor del av judarna. Polen miste då en femtedel av sin befolkning. Men det var inte bara judarna som blev mördade utan också andra minoriteter som zigenare, tatarer och så vidare.

Mestadels består Polens minoritetsbefolkning av nationaliteter från närliggande länder som Vitryssland, Tyskland, Slovakien och Litauen.

Eftersom Polen är ett Jordbruksland så bor ungefär en tredjedel av befolkningen på landet. I huvudstaden Warszawa bor det 1 660 000. Siffrorna i befolkningsstycket är från 1988-95.
Polackerna lever en bra bit under det europeiska genomsnittet. Köpkraften beräknas var två femtedelar av en vanlig EU-medborgare. 33 procent lever i det som kallas fattigdom. Men levnadsstandarden håller på att förbättras för dom flesta.
Under kommunismen tid lovades alla fri sjukvård. Men det fanns inte tillräckligt mycket pengar i statskassan för att täcka behoven. Det skapades stora köer.
Nu är sjukvården antingen gratis eller har en fast låg avgift. Men det fattas fortfarande pengar. Men som ett alternativ till den statliga vården har det nu startat privata kliniker. Vill man ha bättre vård är det bara att öppna upp plånboken.

Ekonomi
I Polen har BNP gått upp väldigt mycket dom senaste åren. Deras brutto national produkt ligger på 1690 dollar. Sveriges på 23 000 och Tyskland på 22 000. Man kan undra varför ett grannland kan ha så mycket bättre levnads standard.

Det är en stark tillväxt i landet. Men arbetslösheten är fortsatt hög. Även om den sjunkit mycket dom senaste åren ligger den fortfarande på 17-18 procent. Det kan man jämföra med Sverige där den ligger på 4 procent. Under Andra Världskriget hade man en stark överbemanning i industrin. Polackerna kunde ibland ha femton gånger så många arbetare som ett liknande företag i väst.

Eftersom Polen är ett väldigt flackt land lämpar det sig väl för jordbruk. Klimatet är gynnsamt för att odla potatis, spannmål, bär och äpplen. Det produceras väldigt lite på gårdarna. Många utav bönderna odlar mest för eget bruk. Dom flesta gårdarna är ca sju hektar. Ungefär 700 000 bönder odlar för att kunna sälja. Staten hjälper till med stöd till bönderna för att dom skall kunna försörja sig. För att gå med vinst har många bondgårdar slagit ihop sig. Då behöver man inte lika många maskiner och kan odla olika saker på åkrarna och tjänar då mer pengar.
Havsfisket i Polen har drabbats svårt av kvotsystemet. Efter Andra Världskriget byggde Polen en stor fiskeflotta. Man fiskade mycket på världshaven, mestadels Atlanten och norra Stilla Havet. Fisken som fångades såldes till kustländerna till haven där man fiskade. Men efter ändringar på kvoter så får man inte fiska upp hur mycket som helst. På grund av dom stora kvoterna förekommer tjuvfiske i stor utsträckning i Polen. För den polska staten har inte så bra tillsyn på hur mycket man tar upp. Detta hotar framförallt torsk beståndet i Östersjön. Och det drabbar länder som Sverige där man har stränga straff på tjuvfiske. Men eftersom vi äter mycket fisk i Sverige så köper vi in den från andra länder, bland annat Polen. I Sverige säljs den dyrt och mellanhänderna tjänar stora pengar.

Polen importerar mycket mer än dom exporterar. Detta är farligt för då får man inte jämnvikt i systemet. Det kan hota tillväxten och är väldigt allvarligt för ett land som Polen som har väldigt stark tillväxt. Men EU försöker att hjälpa till genom att ta bort tullar och olika handelshinder. Men det är ett problem som man inte löser över en natt.

Turism
Polen räknas till att vara det åttonde största turistlandet i världen om man räknar på hur många som stannar minst en natt. Men den siffran stämmer antagligen inte. För många åker bara igenom det och övernattar där en natt i och med att det är en förbindelse mellan öst och väst. Dom är alltså inte där för att turista.
Men Polen har såklart även några turist attraktioner. Till exempel dom gamla sönderskjutna byarna som har restaurerats och byggts upp igen. En sådan stad är Krakow som nu blivit klassad som kulturminnesstad av UNESCO.
En annan turistattraktion är ett trettiotal kurorter. Där kan man få gyttjebad, inandning av saltlångor och dricka vatten från hälsobrunnar. Många äldre åker dit från världens alla hörn.

Politik
1997 tog många av dom små högerpartierna och gick samman inför valet. Detta gjorde man för att bilda ett stort samlingsparti. Dom styrdes av den förra fackföreningen Solidaritet. Dom fick ihop 34 procent i valet och vann en övertygande seger. Men dom gick ändå ihop med det liberala mittenpartiet Frihetsunionen(UW) och startade en koalitions regering. Dom fick ihop 47,5 procent, men det räckte inte till majoritet.

Under deras regeringstid stötte dom på stora problem. Dom gjorde stora vallöften om att förbättra sjukhus, pensionssystem och jordbruks politiken. Man skulle spara pengar samtidigt som man skulle förbättra allt. Detta höll inte och besvikna bönder satte upp vägspärrar och hamnade i våldsamma konfrontationer med polis.

I valet 2001 fick AWS och Solidaritet ett svidande nederlag. Många av deras tidigare anhängare hoppade av. Dom kom inte ens över 8 procents spärren som behövs för att få vara med i parlamentet.

Partiet som det gick bäst för var SLD. Dom fick tillsammans med deras kompanjoner Arbetsunionen ihop 41 procent av rösterna. På andra plats kom ett nytt parti, Medborgarplattformen. Dom fick 65 av dom 460 mandatplatserna. SLD, Arbetsunionen och Polska Bondepartiet bildade en koalitionsregering. Då fick dom 258 av mandatplatserna. Alltså en majoritet. Men tyvärr var valdeltagandet rekordlågt. Bara 46 procent av befolkningen gick till valurnorna. Inte ens hälften av personerna som hade rösträtt gick och röstade. Har det polska folket tappat förtroendet för politiken?

En av dom största frågorna i Polen är den om EU, eller inte EU. Det var mycket demonstrationer och nejsägarna höjde sina röster. Många bönder protesterade mot det oförskämda budet från EU om jordbruksstöd. Ett av kraven från EU var att Polen måste ta hårdare tag mot korruptionen i landet. Ända in i det sista var det förhandlingar om jordbruksstödet. Men parterna enades till slut om en kompromiss. Så om polackerna röstar ja i omröstningen år 2003 är allt klart för inträde i EU år 2004.

Polen är med i NATO (North Atlantic Treaty Organisation) sedan 1999. Tidigare har ju Polen mellan stormakterna Tyskland och Ryssland, tidigare Sovjet Unionen. Så NATO är ett sätt för Polen att skydda sig mot ett framtida krig. Det kanske inte är någon fara nu men ett krig kan komma plötsligt. Det är också ett sätt att komma närmare väst Europa. Men det finns fortfarande kvar band till öst. Polen samarbetar med Slovakien, Tjeckien och Ungern i en organisation som heter Visegradgruppen. Samma länder plus Rumänien och Slovenien ingår i CEFTA-organisationen. Båda organisationerna arbetar för att få ett bättre samarbete med NATO och EU.

Infrastruktur
Polens viktigaste kommunikation är järnvägen. Nätet breder ut sig över stora delar av landet. Järnvägnätet är till en tredjedel drivet med el. Men det byggs hela tiden ut eftersom behovet av transportalternativ ökar. Likadant är det med vägar. Fler och fler vägar blir asfalterade. Tyvärr hinner man inte bygga ut i takt med det ökande behovet. Detta kan hota tillväxten på grund av att tar för lång tid att transportera saker från en plats till en annan.
Många av transporterna som ska igenom landet går via båt på dom stora floderna. Eftersom en båt kan ta väldigt mycket last så är det ett billigt sätt att frakta. Tyvärr är det inte speciellt miljövänligt transportmedel. Ännu smutsigare är flygtrafiken som har växt lavinartat dom senaste åren. Det är det polska flygtafiksbolaget Polskie Linie Lotnicze LOT. Dom är delvis privat ägda och delvis ägda av Swissair.

Kultur
Polska författare har under många år haft svårt att få sina böcker publicerade. Dom har haft en väldigt hård censur som staten skött. Många av författarna fick emigrera till andra länder för att kunna fortsätta skriva. 1989 hände det dock saker. All censur avskaffades och man kunde nu skriva fritt. Flera av dom författare som flytt kom nu tillbaka. Men det var ändå svårt. För när censuren avskaffades drogs alla bidrag från staten in. Kulturhus fick läggas ner i brist på pengar.
Efter att censuren avskaffades så startade många nya dagstidningar och förlag. Flertalet av dom nya massmedieföretagen har rötter i den tidigare underjordiska verksamheten. Den största oberoende dagstidningen är idag Gazeta Wyborcza. Den har en vardagsupplaga på 440 000 och en helgupplaga på 770 000 tidningar.

Konsten har på senare år avtagit. Mer energi har lagts på Litteraturen och på film. Inom dom områdena är polackerna väldigt duktiga och har ibland blivit kallade för ”öst Europas fransmän”.
I Polen finns ett flertal tv- och radiokanaler. Dom flesta är reklam finansierade, även dom officiella. Det finns också flera sattelit- och kabel-tv kanaler. Några av dom är hämtade från utlandet och sedan anpassade för den polska marknaden.

En framstående filmregissör som är från Polen är Roman Polanski. Han flydde under 1962 från Polen för att slippa censuren och göra internationell karriär. Hans filmer är färgade av hans egna liv. Romans mor dog i ett koncentrationsläger. Hans fru Sharon Tate blev bryskt mördad när hon bar på deras son. 1977 flydde han från USA till Frankrike sedan han dömts för att haft sex med minderårig.

Religion
Polen har i stort sett bara en religion. Redan under 9000-talet kom det katolska missionärer från Böhmen och kristnade polackerna. Kyrkan har sedan dess haft en hög ställning i det polska samhället. Även om kommunismen försökte minska på kyrkans makt så växte den sig bara ännu starkare.

En annan bidragande orsak till att katolicismen är så stor i Polen är att Påven är därifrån. Han går under benämningen Johannes Paulus ΙΙ. Hans riktiga namn är Karol Wojtyla. Han föddes år 1920 och har varit Påve sedan 1978. Han är uppvuxen i Krakow. Under hans besök där fick han stor uppmärksamhet. Över 2 000 000 kom för att sluta upp vid Söndags mässan. Så Påven är väldigt populär i Polen. Men han har tyvärr på senare tid haft problem med hälsan.

Historia
Polens största historiska händelse är med stor sannolikhet Andra Världskriget. Denna stora händelse har påverkat Polen på flera olika sätt.
År 1939 satt Sovjet och Tyskland och undertecknade ett freds avtal. Bara en månad senare bestämmer sig båda länderna om att dela upp Polen i två delar. En östlig som tillhör den sovjetiska sidan ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Polen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-10]   Polen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2054 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×