Vad påverkade prisökningen på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005?

1581 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den här uppsatsen syfte är att undersöka vad som påverkade den markanta prisökningen på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005. Studien syftar till att beskriva och förklara sambanden mellan de ekonomiska- och oekonomiska faktorer som reglerar prissättningen på Göteborgs bostadsrättsmarknad. Faktorer som behandlats i uppsatsen är ränta, inkomst, utbud & efterfrågan, demografi, arbetslöshet, BNP, psykologiska faktorer, homestyling, lockpriser och den så kallade fastighetsbubblan. En kvalitativ fallstudie har genomförts, där fyra personliga intervjuer utgjort den empiriska grunden. Respondenterna har varit personer från fyra mäklarföretag med en stor omsättning i de centrala delarna av Göteborg. Empirin påvisar vilka faktorer som har haft störst påverkan vad gäller prisstegringen, samt hur de påverkat varandra. Studien mynnar ut i en modell som visa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad påverkade prisökningen på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Vad påverkade prisökningen på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20630 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×