Naturligt urval av vad? Selektionsenheter inom evolutionen

3630 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Frågan om selektionsenheter handlar om vilka entiteter, gener, individer eller grupper, som det naturliga urvalet verkar på. Vilka av dessa uppfyller det naturliga urvalets krav på variation, ärftlighet och skillnader i konkurrensförmåga? Den klassiska synen är att urvalet verkar på individer. Individer som är altruistiska, i betydelsen att de gynnar andra individers överlevnad och reproduktion på bekostnad av sig själva, har beteenden som är osannolika att uppkomma om individer fungerar som selektionsenheter. Om grupper kan fungera som selektionsenheter kan altruistiska beteenden utvecklas, eftersom grupper med större andel altruister får konkurrensfördelar gentemot andra grupper. Argument för gener som selektionsenheter är bland annat att de utgör den kausala grunden till alla anpassningar och är de enda strukturer som bevaras över evolutionär tid. Kritiken är att detta inte säger något om vilken nivå urvalet verkar på. Ett principiellt exempel på gruppselektion som handlar om altruism presenteras, samt ett möjligt empiriskt fall. Två argument mot att endast gener fungerar som selektionsenheter presenteras, samt min tolkning av genselektionismens bemötande av dem. Den pluralistiska genselektionismen innebär att alla urvalsprocesser korrekt kan beskrivas från en enskild gens perspektiv, alla fall av individ- och gruppselektion kan även beskrivas på gennivå. Pluralisterna motsätter sig idén att det naturliga urvalet är en kraft som verkar på ett bestämt mål, såsom genen eller individen. Pluralismen kritiseras ? om en evolutionär process är gruppselektion kan inte en gennivåbeskrivning ändra på den saken. Frågan handlar inte om beskrivande förmåga utan på vilka nivåer anpassningar finns och varför. Ytterligare kritik är att allt pluralisterna lyckats göra är att döpa om nivåerna där interaktion viktig för det naturliga urvalet sker. Pluralisterna replikerar att det handlar om olika uppdelning av orsaker, som kan ge lika sanningsenliga beskrivningar av en urvalsprocess. Svaret blir att då det är fråga om representationer av precis samma kausala struktur, så är det i själva verket inte olika beskrivningar av urvalsprocessen. Ett möjligt exempel på gruppselektion tas upp, där pluralismens representation verkar komma till korta. Slutsatserna blir att pluralismen verkar möjlig, men att dess ontologiska tes om att kausalitet i urvalssituationer finns på "olika" nivåer inte verkar ha stöd av det korrekta beskrivandet av urvalsprocesser i genterminologi. Pluralismen ve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturligt urval av vad? Selektionsenheter inom evolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Naturligt urval av vad? Selektionsenheter inom evolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20744 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×