Biobränsle

35 röster
67183 visningar
uppladdat: 2003-05-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Biobränsle, kort sammanfattat fakta:

Biobränsle är ett sammanfattande namn för bränslen från växtriket. Bränslet används för produktion av värme och el och är framför allt ekonomiskt och miljövänligt.
Under de senaste 10 åren har andvändningen av biobränsle inom värmeproduktionen fyrdubblats. Produktionen av el i Sverige är ännu blygsam, ungefär 2,4% av den el vi idag använder är producerad med biobränsle.

Framställs:
För att framställa biobränsle så används samma teknik som för kol, olja och naturgas, d.v.s. att vatten värms eller kokas till ånga. Varmvatten används sedan till uppvärmning av bostäder och ångan för produktion av el.
Även genom jordbruksavfall kan man framställa biobränsle.

Fördelar:
Det positiva med biobränsle är framför allt att både miljön och ekonomin vinner på det.
Det bidrar inte till växthuseffekten och orsakar därmed inte utsläpp av svavel, som tex. olja gör.
Vid förbränningen släpper biobränslena, till skillnad från andra bränslen ut samma mäng koldioxid i atmosfären som växtligheten själv gör. Koldioxiden bryts alltså ner helt naturligt och blir en del av kretsloppet.
Biobränslen är förnyelsebara, vilket innebär att de kan återskapas.

Nackdelar:
Det största problemet är att det inte än är så lönsamt, vilket beror på att man inte har tillräkligt med resurser eftersom efterfrågan än inte är så stor.
Vid förbränningen sker utsläpp av kväveoxider och stoft. För att inte utsuga skogsmarken på näring så kan askan föras tillbaka och spriddas över skogsmarken.

Framtiden:
Tillgången till biobränsle i Sverige är god och efterfrågan växer sig allt större, både i Sverige och övriga Europa. Allt eftersom frågor kring ens ekonomi och vår miljö blir allt större, desto större kommer efterfrågan av biobränsle bli. Redan nu kan m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Biobränsle

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-04-03

  lite kort och torftigt med bra

 • Inactive member 2007-05-08

  mycke bra

 • Inactive member 2007-11-16

  kort, kärnfyllt

 • Inactive member 2009-05-08

  mycket bra fakta, men lite kort :P (inte för att jag skulle kunna göra bättre )

 • Inactive member 2009-11-19

  naaaaaaaaaajjsss!

 • Inactive member 2010-04-21

  bra fakta öffst

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-11]   Biobränsle
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2075 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×