Interaktionen mellan sjuksköterska och människan med psykos sjukdom

3115 visningar
uppladdat: 2008-01-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I vårt samhälle är schizofrena individer hårt drabbade och möts med misstänksamhet från olika håll som till exempel arbetsgivare. De känner sig helt enkelt mindre värda och stigmatiserade. Många av dessa skulle kunna fungera i arbetslivet om de hade blivit accepterade. Människor som lider av psykotiska störningar agerar mindre tillitsfull, mer defensivt, mer passivt eller helt undviker sociala kontakter då de är rädda för att bli avvisande. Jean Watson beskriver i sin omvårdnadsteori som begrepp att hjälpa en person att uppnå större självkännedom, självbehärskning och själv – helande, oberoende av det aktuella tillståndet av hälsa – ohälsa. Syftet med vår litteraturstudie är att undersöka interaktionen mellan den psykotiska patienten och sjuksköterskan och fördjupa förståelsen för hur en individ upplever det att förlora verklighetskontakten. Litteraturstudien är baserad på 12 vetenskapliga artiklar funnit i CINAHL och PubMed samt genom manuell sökning. En viktig central faktor som kan främja psykotiska patienten är att dessa individer möts med acceptans när de söker vård. Vidare skall vården anpassas till individens individuella behov. Att känna sig accepterad kan skapa möjligheter till en bättre omvårdnad av psykotiska patienter. Jean Watson beskriver de interventioner som hör samman med den mänskliga omsorgsprocessen fodrar avsikt och vilja, en relation och handlingar. Processen innefattar synen på omsorg som ett moraliskt ideal med avsikt att bevara det mänskliga. Det är en med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Interaktionen mellan sjuksköterska och människan med psykos sjukdom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-15]   Interaktionen mellan sjuksköterska och människan med psykos sjukdom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20769 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×