Utformning av manöverhandtag till grävmaskiner

1514 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet. Syftet med arbetet är att utforma ett ergonomiskt och innovativt manöverhandtag till grävmaskiner som utrustas med proportionellt styrd rotortilt. Arbetet är utfört mot SVAB Hydraulik AB i Hallsberg som tillverkar styrsystem till alla typer av hydrauliskt styrda arbetsfordon. Målet med arbetet är ett formsprutat, ergonomiskt manöverhandtag till grävmaskiner. Handtaget ska ha ett säljande utseende och vara utrustat med knappar och rullar. Arbetet omfattar inte design av handtagets insida, infästning, knappar eller rullar. Arbetet ska resultera i en rapport, CAD- modell och en fysisk modell av handtaget. För att med tillgängliga resurser uppnå ett lyckat resultat inom rimlig tid har systematisk problembehandling använts. Arbetet inleddes med en grundläggande informationsinsamling och halvstrukturerade intervjuer gjordes med grävmaskinister för att få en uppfattning om vad användarna har för upplevelser av dagens manöverhandtag. För att få förståelse för tillverkningsmetoden och de krav som den ställer på produkten gjordes studiebesök på två formsprutningsföretag. En funktionsuppdelning resulterade i en specifikation. Kriterierna i specifikationen viktades, vilket visade att de viktigaste kriterierna är att äga ergonomi och tilltala målgruppen/snyggt utseende. Vid brainstorming, som utfördes i två etapper, uppkom många idéer som delades in i tre kategorier: handtagets form, knappars och rullars placering samt yta. Modeller togs fram i industrilera där idéerna kunde utvärderas och testas vilket ledde till att tre koncept arbetades fram. Kravet på greppvänlighet uppfylldes av alla tre koncepten och därför spelade kravet på ett snyggt utseende stor roll vid valet mellan de tre koncepten. Det koncept som efter bedömning på företaget blev populärast var koncept 1, varför detta valdes för vidare utveckling. Flera önskvärda delar från de andra två koncepten kunde även appliceras vilket resulterade i att det slutliga konceptet i mycket är en kombination av alla tre. Resultatet är ett manöverhandtag som ligger bra i såväl stora som små händer och har ett utseende som skiljer sig från de handtag som finns på marknaden idag. Genom att variera antalet knappar och rullar i handtaget och även hur des...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utformning av manöverhandtag till grävmaskiner

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Utformning av manöverhandtag till grävmaskiner
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20824 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×