Boden en stad i förvandling: från byasamhälle till sovstad

2229 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under min uppväxttid på 1960-talet upplevde jag Boden som en idyllisk stad att leva i. Många bodensare arbetade inom försvaret eller på centrallasarettet. Det fanns flera statliga verk, bland andra postverket, televerket och SJ, som sysselsatte många medborgare. Det fanns även många små privata arbetsgivare och en framåtanda som var positiv. På 1990-talet började en stor omställning för Boden och dess invånare. Det beslutades att hela centrallasarettets verksamhet skulle flytta till det nybyggda sjukhuset i Sunderbyn. Strax därefter kom försvarsbeslutet om en stor omorganisation inom försvaret. Det gjorde att många personer flyttade till andra orter. Syftet med denna uppsats var att jag ville studera hur Boden sett ut från dåtid till nutid, historiskt och genom ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv. Några frågor som jag ville få svar på var varför det byggdes en järnvägsknut i slutet av 1800-talet just i Boden, hur befolkningen har förändrats från 1500-talet och till nutid, och även få fram lite om framtiden. Kommer Boden att gå tillbaka till ett byasamhälle eller bli en sovstad till Luleå? Den första stora händelsen i Bodens historia var när kyrkan byggdes, den var färdig 1831. Den andra var när norra stambanans sträckning kom att fogas ihop med malmbanan 1894 och Boden blev därmed Norrbottens järnvägsknut. Den tredje företeelsen var när fästningen började byggas och garnisonen i början på 1900-talet kom till Boden. Från att ha varit en liten by med ett fåtal invånare, började en expansiv befolkningsutveckling som kulminerade i slutet av 1960-talet. På 1990-talet öppnades den ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Boden en stad i förvandling: från byasamhälle till sovstad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Boden en stad i förvandling: från byasamhälle till sovstad
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20914 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×