Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn

2 röster
3999 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mycket av den feministiska forskning som har gjorts om kvinnors representationer i medierna har handlat om att synliggöra kvinnors förtryck. Jag menar att det är möjligt att tolka kvinnors representationer som både förtryckande och emanciperande. Min utgångspunkt är att genus och sexualitet är sociala konstruktioner och att dessa samspelar i (åter)skapandet av kvinnor. Kroppen i sin tur är starkt kopplad till både genus och sexualitet vilket är grund till frågeställningen: Hur representeras kvinnors kroppar, genus och sexualitet i Vecko Revyn? Jag har gjort en kvalitativ analys av fyra nummer av Vecko Revyn från sommaren 2002 och använt mig av teorier av Sandra Harding (1986) och Stevi Jackson (1999) för att visa hur genus och sexualitet (åter)skapas på olika nivåer. För att fånga förtryckande aspekter av representationerna har jag använt mig av Sandra Lee Bartkys (1990) teori om att kvinnors ökade emancipation motarbetas med ökad objektifiering. För att visa hur representationerna kan ses som destabiliserande av genusnormen och därmed frigörande ur feministisk synvinkel har jag använt mig av queer teorier (Rosenberg, 1996a, 1996b, 1999). Allmänt ger studien exempel på hur kropp, genus och sexualitet samverkar i återskapandet av kvinnor. Vidare visar den att heterosexualitet tas förgivet medan homosexualitet är det synligt "andra". Framförallt är de kvinnor som representeras västerländska, unga, smala och heterosexuella och en disciplinerande blick angående kvinnors utseende är närvarande. Det är även möjligt att finna queeraögonblick i de analyserade numren i form av uttalad homosexualitet och sexuella undertoner i exempelvis vissa kvinnors vänskapsrelationer. Likaså är det möjligt att se vissa av representationerna som potentiellt vidgande av begreppen kvinna och kvinnl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20989 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×