Pyramider

33 röster
60929 visningar
uppladdat: 2003-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Jag valde att forska lite om pyramiderna i Egypten eftersom det är intressant med dessa höga stenberg som till och med räknas som ett av världens sju underverk.

Egypten enades för ca 5100 år sedan, av Menes eller Narmer. Båda dessa räknas som Egyptens förste härskare. Innan Egypten var ett samlat rike hade det varit uppdelat i ett ”övre” och ett ”nedre” Egypten. Man är nästan säker på att riket enades på grund av krig, men även pyramiderna spelar in här.

Egyptens historia brukar delas in i tre olika tidsåldrar, det ”Gamla riket” (2800-2200 f. Kr), det ”Mellersta riket” (2100-1700 f. Kr) och det ”Nya riket” (1500-1100 f. Kr). Men det var först när farao Djoser (född 2668 f. Kr och död 2649 f. Kr) tog över, 2686 f. Kr, som själva pyramidbyggandet började. Hans medhjälpare, arkitekt och universalgeni Imhotep lärde först egyptierna att bygga i sten, innan dess hade i princip allt byggts av soltorkat tegel. Den första pyramiden byggdes i Sakkara under Imhotep och Djosers styrning och blev den första monumentala stenbyggnaden. Byggandet av denna pyramid måste ha tagit mycket lång tid med tanke på att alla stenar fraktades över Nilen, för att sedan användas till byggandet. Eftersom stenarna som användas var mycket tunga behövdes det också mycket folk. Minst 1000 personer användes och de kom från olika delar av världen. Vissa historiker tror att det var tack vare detta pyramidbyggande som Egypten enades. Många tror också att Imhotep, som brukar kallas för pyramidens arkitekt, fick mycket inspiration till byggandet av den första pyramiden från de gravhögar som egyptierna använde. Dessa gravhögar var fyrkantiga ”byggnader” som lades ovanpå själva graven. En sådan byggnad kallas för en ”mastaba”. En mastaba är en ganska låg byggnad som är rektangulär. Ordet mastaba har uppkommit eftersom det betyder bänk på arabiska. Man kan alltså säga att den första pyramiden bara var många jättestora mastabor. Denna jättelika byggnad har en sida som är 120 meter och höjden på den är 58 meter. Pyramiden var farao Djosers grav, och byggdes som sagt under Imhotep och Djosers ledning. Man tänkte sig att denna pyramid skulle fungera som så att när Djoser var död, skulle han kunna, med hjälp av trappformen på pyramiden, komma upp till himlen.

Den sista kungen av Djosers dynasti, som hette Huni, lät bygga den första pyramiden med släta sidor. Efter det byggdes alla pyramider med släta sidor.

Djosers pyramid är inte alls den mest kända. De tre pyramiderna vid Giza; ”Cheops”, ”chefrens” och ”Mykernios” pyramid, är mycket mer välkända namn för oss. Det var när dessa pyramider uppträdde som pyramidbyggandets stora era kom. Denna era varade genom hela det Gamla riket. Cheops pyramid är världens största enskilda byggnad, den täcker ett område på hela 52 000 kvadratmeter! Cheops pyramid väger hela 5 750 000 000 000 ton. Det finns mycket annat intressant med Cheopspyramiden, t.ex. har historikern Herotodos beräknat att 100 000 människor användes till byggandet.
Men det mest fascinerande är nog att differensen mellan det minsta och det största stenblocket som användes till byggandet av Cheopspyramiden är ynka 20 centimeter!

Pyramiderna byggdes främst för att de skulle verka som konungagravar och för att konungarna ville lämna kvar nåt av sig själva efter döden. Enligt egyptierna var det mycket viktigt att begravas på rätt sätt, och att man varje dag skulle få gåvor om man skulle begravas inom en snar framtid. Innan faraonerna begravdes så mumifierades (balsamerades) de, detta för att kroppen skulle bevaras extra väl. När man bara hade begravt faraonerna i t.ex. öknen så hade så kallade gravplundrare alltid kommit. Dessa var personer som länsade gravarna på alla gåvor. När man sedan bestämde sig för att begrava faraonerna i pyramider trodde i alla fall pyramidernas byggmästare att man skulle slippa alla gravplundrare, men så blev det inte. Trots att det ofta var komplicerade vägar till graven, så hittades dem nästan alltid. Ibland var det nästan löjligt med alla villospår byggmästarna lade ut i pyramiden. Tre gånger slutade gången inne i Senusret den tredjes gravkammare ute i tomma intet, för att fortsätta en bit över. Gravplundrarna hittade ändå Senusrets grav.

Men det fanns en mer religiös anledning också till pyramidbyggandet. Djosers pyramid byggdes för att bli en trappa upp till himlen så att ”hela han” skulle kunna komma till himlen. Egyptierna trodde på liv efter döden och tyckte därför att det var viktigt att kroppen skulle bevaras väl. Så därför mumiefriade (balsamerade) man faraonerna innan dom begravdes långt inne i en pyramid. Gåvorna var dels till för att faraonerna skulle lämna något från sig själva, men även för att dessa gåvor skulle tas vidare i livet. Det var faktiskt livet efter ens död som egyptierna trodde var det ”riktiga livet”. Det som vi kallar liv räknade de faktiskt som ”uppladdning” för det ”riktiga livet”! Egyptierna trodde att varje människa hade en själ (Ba), och till det en andlig motsvarighet som kallades för ”Ka”. För att få evigt liv var dessa två tvungna att hitta tillbaka till varandra efter döden. Ba fortsatte att leva på jorden, medan Ka åkte mellan livet och ”det riktiga livet”. Det var en anledning till att faraonerna byggde pyramider och begravde sig långt in i dem, istället för simpla begravningar i sanden ute i öknen. De ville ju inte att något djur skulle äta upp dem så att de inte skulle få något evigt liv. Som jag har nämnt så förstörde ofta gravplundrare gravarna för konungarna, men det fanns mer förstörare. De troende trodde att om de lade sig i kungens kista istället för denne, så skulle de få evigt liv.

En annan intressant frågeställning jag skulle kunnat ha är hur pyramiderna byggdes. Allt material till pyramiderna är sten och dessa stenar kom från massa olika ställen, t.ex. från Tura och Nubien. Man bröt stenen med hjälp av kopparsågar, mejslar, träklubbor och kilar för att sedan frakta stenen med hjälp av slädar till pyramiden. Man högg ut s.k. rännor i berget och satte där i blöta träkilar, som svällde och sprängde loss stenblock. När man hade fått ut ett block så polerade man det med kvarts så att den fick en jämn och slät yta. Hur stenarna då kom till pyramidbyggandet fascinerar också oss människor. När de byggde pyramiderna i Giza fanns det en 800 meter lång väg från utbrytningsplatsen till platsen där de byggde.

Det finns två teorier om hur man fick alla stora stenblock på plats. En av teorierna är att man skulle ha använt sig av ”mänskliga lyftkranar”. Där skulle människan ha varit motvikt för stenarna. Men med denna teori så behövdes allt material till lyftkranarna flyttas varje gång en ny sten skulle läggas till, detta enligt Herodotos. Sedan sa vissa forskare att om de skulle ha byggt en pyramid skulle det ha tagit mycket mer än 20 år.
Den andra teorin var så att man använde sig av ”ramper”. Ramperna, som var av råtegel, lades ut längs med pyramidens kanter och höjdes ju längre upp på pyramiden man kom. Denna teori är mer trolig än lyftkransteorin, eftersom man har hittat rester av ramper vid ett flertal pyramider. Men den har också väldigt många brister. Forskare säger att rampen troligen inte skulle ha klarat trycket och att den skulle ha rasat samman vid ungefär 130 meters höjd. Förmodligen så byggdes alla pyramider likadant eftersom de alla ser likadana ut (förutom trappstegspyramiden vid Sakkara), de har nämligen en jämn yta.
Som man kan förstå så måste det ha varit väldigt många som arbetade med byggandet. Man skulle kunna tro att det var slavar som fick göra det, men så var det faktiskt inte. Bönderna ställde själva upp med byggandet, och arbetet utfördes mellan den 19 juli och den 15 november. Detta eftersom Nilen då var översvämmad och jordbruket ej gick att sköta. Ett liknande arbete skulle nog inte fungera idag. Lönerna skulle bli ett alltför stort problem t.ex., lönen för de som arbetade vid pyramiderna var rädisor, vitlök och kläder. Detsamma gäller styrningen av riket. Jag tvivlar väldigt starkt på att våran nuvarande kung har lika stor makt som faraonerna hade. En farao var inte bara en ledare för folket. Han var en gud, solgudens son. Det vanliga folket vågade aldrig nämna faraons namn, utan sa alltid just ordet farao.

Totalt byggdes cirka 80 pyramider i Egypten och alla dessa byggdes på ökenslätter runtomkring Nilen mellan 2649 f. Kr till 1630 f. Kr. Men långt ifrån alla av dessa 80 pyramider blev färdiga. När en ny farao kom, slutade de ofta med den pyramid de höll på med, och där stod då en ”halv pyramid” eller nåt liknande.

SLUTSATS:
Varför byggdes pyramiderna?
Pyramiderna byggdes av två anledningar. Främst för att tjäna som konungagravar, eftersom konungarna inte skulle begravas som vanligt folk. Detta med tanke på att gravplundrarna då skulle komma och ta allt fint som faraon hade fått! Varför de tjänade som konungagravar var för att egyptierna tyckte att begravningen var en mycket viktig del i en faraons liv. En farao var ingen vanlig person, han var som sagt mer som en gud för folket.
Den andra anledningen till byggandet var att egyptierna trodde på liv efter döden. För att uppkomma i ett nytt liv i himlen så var ”Ba”...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Pyramider

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-01-14

    jag tycker att de var mycket b

  • Inactive member 2008-05-22

    Bra skrivit!

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-19]   Pyramider
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2109 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×