Varför Somalia är ett U-land

48 röster
69713 visningar
uppladdat: 2003-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Somalia fakta:
Statsskick: republik
Yta: 638 000 km2
Folkmängd (1998): 10,7 milj. inv.
Befolkningstäthet (1998): 17 inv. per km2
BNP per capita (1990): 105 US dollar
Naturlig befolkningstillväxt (1990-95): 3,2 %; födelsetal 50 %, dödstal 18 %
Medellivslängd (1990-95): män 45 år, kvinnor 49 år
Spädbarnsdödlighet (1990-95): 112 per 1000 levande födda

Somalia
Somalia ligger på Afrikas östkust, på det så kallade Afrikas horn, och har kust mot Indiska oceanen. Somalias yta består mestadels av öken- och stäppjord. Längst i väster dominerar gräs, längre in i landet överväger torr buskvegetation. I bergen längst Adenbukten förekommer torra skogar med bl.a. enar. I södra Somalia, längst Indiska oceanen, dominerar halvöken med stäppartad vegetation. Längst i söder, mot gränsen till Kenya, där nederbörden är lite rikligare, blir vegetationen tätare och övergår i savann. Klimatet är tropiskt ökenklimat, mest i norra delen, medan den södra kustremsan nås av fuktigare luftmassor. Medeltemperaturen ligger på ca 25-35 grader året om. Det beror på att landet ligger vid ekvatorn.
Landet har en lång kuststräcka, men sjötrafiken är dåligt utvecklad.
Det finns nästan inget flodsystem förutom i söder vid huvudstaden, där det även finns lite åkermark. I norr finns det bara ökenområden och lite berg.
Landet har två korta regnperioder om året, mars-juni och september-december, som ger högst 100 mm per år.
Somalia har mestadels extensiv (boskap som vandrar omkring) boskapsskötsel. För övrigt har de nästan inga naturtillgångar alls och dåligt utbyggd industri.

Befolkningstätheten är inte så stor, 1998 var det 17 invånare per km2. De bofasta bor normalt längst floderna Shebeli och Juba och i vissa områden i nordväst. Ca 50 % av befolkningen har ingen fast boplats, utan är nomader. Bland befolkningen är 50-75 % under 15 år. En av anledningarna till att befolkningen är så ung är att livslängden är låg. Den ligger på under 50 år. Men även spädbarnsdödligheten är hög, den ligger på 12-15 %. Det beror delvis på att maten och sjukvården är dålig. Befolkningstillväxten är hög, 3,2 %.
Analfabetismen hos befolkningen över 15 år ligger på 50-75 %. Majoriteten av invånarna i Somalia saknar utbildning. Man behöver därför bygga ut skolväsendet, så att dagens barn kan få en utbildning. Även om det kommer att ta många år tills det ger resultat för att få en bättre utbildad befolkning behöver man börja någon gång.

Landets BNP per capita är 105 US dollar. Jordbruk och boskapsskötsel svarar för 65 % av BNP och servicesektorn för 26 %; resterande 9 % svarade industriell verksamhet för.

Det mesta av Somalias industri är småsaklig och jordbruksbaserad, t.ex. textil- och läderindustri samt konservering av kött och fisk. De större industrierna är till större delen statsägda. Sockerplantager och sockertillverkning finns i Fanole vid floden Juba och Johar vid floden Shabeli. Man exporterar dessutom bananer till bl a Italien.

Sjukvården i landet är mycket eftersatt och har en dålig standard. Den enda sjukvården som finns är den som erbjuds som katastrofbistånd eller av internationella frivilligorganisationer.

Varför är Somalia ett U-land?
Somalia är ett fattigt land. Invånarna tjänar dåligt med pengar. Eftersom befolkningen är fattig så saknas egna medel för att investera och utveckla industri och handel, sjukvård och kommunikationer.
Klimatet gör att levnadsförhållandena blir besvärliga med mycket torka och dåligt med tillgång till rent vatten.
Eftersom sjukvården är dåligt utbyggd saknas bra mediciner och befolkningen blir då lättare sjuka. Dödligheten bland spädbarn är hög och vuxna dör i unga år.
Fattigdomen gör att folket svälter mycket. Under de senaste 10-15 åren så har det varit oroligt med flera inbördeskrig som har gjort att människor har behövt fly från sina bostäder, både inom landet, men också till andra länder.

Vad kan man göra för att få det bättre i Somalia?
För att man skall kunna få det bättre i landet så måste inbördesstriderna upphöra.
Det är viktigt att ge barnen en bra utbildning så därför måste skolorna utvecklas mycket mer. Även utbildning riktat till vuxna människor i att bruka jorden, boskapsskötsel m.m. är nödvändigt.
Sjukvården behöver bli bättre. Man måste hjälpa landet med att bygga upp en sjukvård som är duglig och med att informera befolkningen i de olika sjukdomarna t.ex. AIDS. En annan viktig sak är att bygga ut vägnätet, järnvägen och båttrafiken. Bra kommunikation är en förutsättning för att industrin och handeln skall kunna utvecklas.

Allt det här klarar inte landet själv, utan man måste få hjälp av de rikare länderna i världen.


Spanien fakta
Statsskick: monarki
Yta: 504 782 km2.
Folkmängd (1998): 39,8 milj. inv.
Befolkningstäthet (1998): 79 inv. per km2.
BNP per capita (1997): 14 490 US dollar
Naturlig befolkningstillväxt (1995): 0,05 %; födelsetal 9 %, dödstal 9 %
Medellivslängd (1995): män 73 år, kvinnor 81 år
Spädbarnsdödlighet (1998): 7 per 1000 levande födda

Spanien
Spanien ligger i södra Europa och gränsar till Frankrike, Portugal och Medelhavet.
Spaniens befolkningstäthet är 79 invånare per km2. Deras BNP per capita är 14 490 US dollar.
Den naturliga befolkningstillväxten är 0,05 %, och medellivslängden är över 70 år.
Landet har en låg spädbarnsdödlighet på 0,7 %.
Spanien har varma somrar men relativt kyliga vintrar. De får ca 1500 mm regn per år.
Landet har medelhavsvegetation och lite skogsområden i norr. Man har mestadels subtropiskt klimat, men även lite temperat kustklimat.
Spanien har egen tillverkning av energi- och vattenförsörjning.
Spanien har en utbyggd och varierad industri. Man har också en jordbruks produktion och turismen spelar en stor roll, speciellt för handeln och servicenäringen.
Spanien är medlem av EU.

Jämförelse
Spanien har sen andra världskriget haft en stadig utveckling, till skillnad från Somalia som har haft oroligheter i form av flera inbördeskrig. Spanien har dessutom sedan gammalt varit ett handelsland, med bl.a. kolonier i Afrika. Detta har gjort att man under lång tid byggt upp landets ekonomi.
Det som skiljer Spanien från Somalia är att Spanien har ett utbyggt skolväsende och sjukvård. Industrin och handeln tillför mycket för landet. Det ger både pengar och arbetstillfällen. Även turismen är en betydande del av Spanien. På sommaren är turismen det som ger mest pengar. En del städer vid kusten lever på turisterna som kommer på sommaren. I Somalia är turismen totalt obefintlig. Turismen ger både pengar och arbetstillfällen för Spanien som inte Somalia får.
Spanien har till skillnad mot Somalia tagit tillvara och utvecklat de naturresurser som finns.
Eftersom Spanien har sin egna tillverkning av vatten och el slipper de importera smutsig el från andra länder, vilket Somalia får göra.
Eftersom Spanien är att rikare land har de bättre mat och ett renare vatten. Då blir inte spädbarnsdödligheten lika stor. De har en bättre sjukvård än Somalia, man har därmed en högre medelålder.
Spanien är en trygg och stabil demokrati till skillnad mot Somalia som styrs av olika klaner och som kan beskrivas som diktatorer. De små inkomster som landet har går till ett fåtal personer och används i ofta till att köpa vapen. Folket får klara sig själva.


Spanien
Statsskick: monarki
Yta: 504 782 km2.
Folkmängd (1998): 39,8 milj. inv.
Befolkningstäthet (1998): 79 inv. per km2.
BNP per capita (1997): 14 490 US dollar
Naturlig befolkningstillväxt (1995): 0,05 %; födelsetal 9 %, dödstal 9 %
Medellivslängd (1995): män 73 år, kvinnor 81 år
Spädbarnsdödlighet (1998): 7 per 1000 levande födda

Spanien
Spanien ligger i södra Europa och gränsar till Frankrike, Portugal och medelhavet.
Spaniens befolkningstäthet är 79 invånare per km2. Deras BNP per capita är 14 490 US dollar.
Den naturliga befolkningstillväxten är 0,05 %, och medellivslängden är över 70 år.
Landet har en låg spädbarnsdödlighet på0,7 %.
Spanien har varma somrar men relativt kyliga vintrar. De får ca 1500 mm regn per år.
Landet har medelhavsvegetation och lite skogsområden i norr. Man har mestadels subtropiskt klimat, men även lite temperat kustklimat.
Spanien har egen tillverkning av energi- och vattenförsörjning.
Spanien har en utbyggd och varierad industri. Man har också en jordbruks produktion och turismen spelar en stor roll, speciellt för handeln och servicenäringen.
Spanien är medlem av EU.


Jämförelse
Spanien har sen andra världskriget haft en stadig utveckling, till skillnad från Somalia som har haft oroligheter i form av flera inbördeskrig. Spanien har dessutom sedan gammalt varit ett handelsland, med bl.a. kolonier i Afrika. Detta har gjort att man under lång tid byggt upp landets ekonomi.

Det som skiljer Spanien från Somalia är att Spanien har ett utbyggt skolväsende och sjukvård. Industrin och handeln tillför mycket för landet. Det ger både pengar och arbetstillfällen. Även turismen är en betydande del av Spanien. På sommaren är turismen det som ger mest pengar. En del städer vid kusten lever på turisterna som kommer på sommaren. I Somalia är turismen totalt obefintlig. Turismen ger både pengar och arbetstillfällen för Spanien som inte Somalia får.
Eftersom Spanien har sin egna tillverkning av vatten och el slipper de importera smutsig el från andra länder, vilket Somalia får göra.
Eftersom Spanien är att rikare land har de bättre mat och ett renare vatten. Då blir inte spädbarnsdödligheten lika stor. De har en bättre sjukvård än Somalia, man har därmed en högre medelålder.


Varför är Somalia ett U-land?
Somalia är ett fattigt land. Invånarna tjänar dåligt med pengar. Eftersom befolkningen är fattig så saknar man egna pengar, för att utveckla industri och handel, sjukvård och kommunikationer.
Klimatet gör att levnadsförhållandena blir besvärliga. Mycket torka och dåligt med rent vatten.
Eftersom sjukvården är dåligt utbyggd saknas bra mediciner och då blir befolkningen lättare sjuka. Dödligheten bla...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varför Somalia är ett U-land

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-01-05

    BNP per person är 500 USD

  • Inactive member 2005-08-01

    Bra att du skrev om Somalia de

  • Inactive member 2016-12-06

    jätte bra

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-19]   Varför Somalia är ett U-land
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2127 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×