Kuwait kriget

6 röster
25562 visningar
uppladdat: 2003-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.1 Förord

En kväll för en många herrans år sen var jag och min familj på middag hos våra släktingar. Efter en trevlig kväll så dök nyheterna upp på TV skärmen och det meddelades att USA och allierade styrkor förklarade krig mot Irak och deras hemska diktator Saddam Hussein, jag kommer ihåg det här så väl eftersom det var en stor nästan skrämmande bild av Saddam, och min faster blev alldeles till sig och trodde hela världen skulle gå under i ett tredje världskrig. Men tack och lov blev det inte som min faster var övertygad om.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera Gulfkriget 1990-1991 i ljuset av USA: s inblandning men även visa hur Irak agerade. Dagens situation i mellersta östern liknar den som var då men nu har inte Irak samma möjligheter att föra ett krig och dom har hela västvärlden mot sig. Därför tycker jag att en uppsats om Kuwait-kriget är på sin plats och det är intressant att studera hur Irak agerade och sedan jämföra det med dagens situation.


1.3 Frågeställning

1. Vad är bakgrunden till kriget?

2. Hur och varför invaderade Irak Kuwait?

3. Vad var FN: s roll i händelsen?

4. Hur agerade USA och de allierade?

5. Vad blev följderna av kriget både allmänt och politiskt?


1.4 Avgränsning

I ämnet Amerikas historia halt jag valt en ganska sen händelse i den Amerikanska historien nämligen Gulfkrisen eller det så kallade Kuwaitkriget. Det påminner om dagens situation i mellanöstern där USA och de allierade hotar att anfalla Irak för det påstås att Irak besitter massförstörelsevapen detta oroar FN, NATO och omvärlden. Har kommit fram till att man skulle kunna skriva en hel uppsats om bara bakgrunden till kriget men jag har valt att börja då kriget mellan Iran och Irak börjar och sedan beskriva kriget kronologiskt och övergripande.


1.5 Metod

Jag har haft en del problem med att välja ämne men jag har hittat hem, haft lite småproblem med att skriva inledning men det har löst sig.

Jag har jobbat på det sättet att jag har samlat information på skolans bibliotek men även på stadsbiblioteket, jag har även sökt fakta och bilder över Internet. Först gjorde jag som så att jag skrev min frågeställning och sedan letade jag fram det viktiga och det som berörde mitt ämnesval i alla böcker och sidor. Jag fick tag i en uppsjö av böcker som handlade om Kuwait-kriget men alla var riktade på olika sätt. Tillslut fick jag fram de böcker som passade mig bäst. Jag har några riktigt bra och övergripande böcker. Jag har även hittat flera bra sidor på Internet med massa bra bilder. Jag har haft en bok som grund och sen har jag letat fakta utifrån det som står i den eftersom den här boken täcker hela kriget.

2.1 Bakgrund

Mellanöstern och området runt Persiska viken har under nästan hela mänsklighetens historia varit av stort taktisk värde. Egyptens faraoner, romare, greker och turkar har kämpat om inflytandet och kontroll över området. I mer modern tid är det Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen som har varit intresserade. Skälen till detta är många. Ett stort skäl är att de tre stora religionerna, islam, kristendom och judendom är födda där. Ett annat skäl är oljan som har stor inverkan på det internationella ekonomin.

I gränsområdena mellan dagens Irak och Iran har det sedan 1500-talet varit ständiga konflikter och motsättningar. Trots motsättningar mellan de sunnitiska och shiitiska grenarna av islam och trots konflikterna mellan arabisk och persisk nationalism, var det först på 70-talet som relationerna mellan Irak och Iran blev krisartade och i september 1980 urartade det i regelrätt krig.

Till en början gick kriget mot Iran framgångsrikt men mot slutet av 80-talet var offensiven över och Irak gick över till ett mer försvarsbaserat krig där alla tidigare territoriella vinster förlorades fram till vapenstilleståndet. Kriget var långvarigt, blodigt och mycket nedbrytande och påminner om första världskriget.

Om man ser på den stora variationen och mängden vapen är det förvånansvärt hur dåligt de militära operationerna sköttes. Ingen utav av länderna kunde hantera de vapen dom hade lagt ner så mycket pengar på att skaffa. Detta beror på till en del att kriget sköttes av politiker och inte utbildade soldater. En viktig sak att veta är att Saddam Hussein som själv tog befälet över Iraks väpnade styrkor inte har någon militär bakgrund utan bara inom politiken och säkerhetstjänsten.

Iraks diktator Saddam Hussein.

Amerikas ställning i konflikten växte steg för steg. Men koncentrerades först och främst på underrättelsetjänsten och skydd för sjöfarten i Persiska viken. USA: s fientlighet mot Iran var stor, så stor att man ignorerade Iraks robotattack på USS Stark då 37 sjömän dog. I snabbare takt anföll USA Iranska fartyg, mest iranska patrullbåtar som opererade i Hormuzsundet. Den 3 juli 1988 besköt iranska patrullbåtar en amerikansk helikopter. USA svarade med att sänka två båtar och en kom undan skadad. Några timmar senare sköt USS Vincennes ned ett flygplan av typ Airbus tillhörande Iran Air. Alla 290 ombord omkom. Men det var även mången terrorist aktioner mot civila och ekonomiska mål i Kuwait, Bahrain och Saudiarabien och mot alla möjliga Amerikanska mål. Det mest uppmärksammade dådet var sprängningen av Pan Am 103 den 21 december 1988 då 259 personer dog. Se bilaga. 1


2.2 Irak invaderar Kuwait

Iraks invasion av Kuwait ägde rum strax innan det gått två år sedan eldupphör med Iran den 2 augusti 1988. För första gången i FN: s historia hade en medlemsstat attackerat och upplöst en annan. Kriget hade förorsakat att Irak var politiskt skakat och svårt skuldsatt. Före kriget hade Irak reserver på £30 miljarder men 1988 hade landet istället skulder på £70 miljarder varav hälften till staterna runt persiska viken, speciellt Kuwait. Om Irak skulle anfalla Kuwait så skulle vinsterna bli enorma och dom skulle även bli av med en besvärlig långivare, Kuwait. Dom skulle få tillgång till Persiska viken och samtidigt öka sina oljetillgångar.
Kanske senare också gå vidare och ta Saudiarabien, då skulle Irak behärska 46% av all världens olja, därmed kan de kontrollera priset på världsmarknaden.

Saddam betraktade Irak som försvarare av golfen mot islamisk fundamentalism och judendom och var arg över att hans grannar inte givit honom mer stöd. Vid arabförbundets toppmöte i maj 1990 anklagade Saddam Hussein en del arabstater för att hålla nere oljepriset. De hade enligt honom förklarat ”ekonomsikt krig”. I juli då OPEC satte upp kvoter för att få upp oljepriserna, anklagade Iraks utrikesminister, Tareq Aziz, Kuwait för att stjäla för £1.3 miljarder av Iraks olja från den neutrala zonen samtidigt som man avskrev £5.5 miljarder i Kuwaits lån till Irak.

I slutet av juli är läget väldigt spänt och hela världen undrade vad som skulle ske i mellanöstern.
Den 24 juli flyttade Irak 30 000 soldater till gränsen mot Kuwait. Nästa dag sade USA: s ambassadör i Irak, April Glaspie, till Saddam Hussein: ”Vi har inga särskilda synpunkter på konflikter inom arabvärlden som till exempel er gränstvist med Kuwait.” Men hon gjorde ett tillägg som inte offentliggjordes förrän långt senare. Hon varnade Saddam för att USA med makt skulle skydda sina vänner vid Persiska viken. Irakierna var inte vana att höra sådant från amerikanerna, som sedan 1979 hade uppvaktat Bagdad och försett Irak med vapen och gjort vänskapliga officiella besök. Varningen som var så oförväntad att Irak brydde sig inte om det.

Efter försök till fredsförhandlingar stod det nu 100 000 soldater vid Kuwaits gräns. Efter Iraks erövring av Kuwait kritiserade nästan alla nationer Iraks agerande. På kvällen den första dagen hade Irak full kontroll över Kuwait och statschefen hade flytt. Irak varnade USA för att ingripa i Kuwait om dom skulle anfalla skulle landet Kuwait till en kyrkogård.


2.3 Hur reagerade FN-alliansen och omvärlden?

Supermakterna inklusive Sovjet begärde att Irak omedelbart skulle lämna Kuwait. Alltså var nästan alla ingredienser i kriget fastställda inom 24 timmar. Den komplicerade diplomatin där den sovjet-amerikanska ”nya världsordningen” utforskades och kom till användning och där FN var den formella ledaren.

Den 6 augusti införde säkerhetsrådet vapenembargo och ekonomiska sanktioner mot Irak.
Genom fler antal resolutioner kritiserade säkerhetsrådet det irakiska agerandet och krävde att Kuwaits självständighet skulle återupprättas. Irak följde dock inte uppmaningarna utan fortsatte med sin ockupation av Kuwait. Säkerhetsrådet gick då vidare och antog resolution 678 den 29 november som godkände de medlemsstater som samarbetade med den lagliga Kuwaitiska regeringen att använda sig av nödvändiga medel, inkluderande militärt våld, i syfte att driva ut de Irakiska trupperna ur Kuwait senast midnatt den 15 januari. Detta var den såkallade ”krigsresolutionen”.

Den rättsliga grunden för FN-alliansens ingripande i Kuwaitkriget var som sagt ett antal resolutioner, som i princip satte upp två mål: befria Kuwait och skapa stabilitet i regionen. USA intog från början en hård ställning att man inte skulle förhandla med Irak förrän Irak själva förklarat sig vilja följa FN s resolutioner. London och Washington följde hela tiden samma riktning. Den enda kontakten mellan USA och Irak ägde rum då utrikesministrarna Baker och Aziz möttes i Genève den 9: e januari. Det som Baker förde med sig till Genève var en upprepning av USA: s stränga linje: lämna Kuwait senast den 15 januari annars…

Sovjetunionen gjorde klart att under hela krisen stå fast vid sina löften i FN. Sovjet ville förhandla. På så vis var det Sovjetunionen som engagerade sig i de seriösaste försöken att finna en diplomatisk lösning. Det ända stödet Irak fick var från PLO, staten utan land. Irak fick nog känslan av att inte kunna hålla Kuwait. Så Irak körde på den urgamla traditionen med diplomatiska förhandlingar och de föreslog en koppling mellan Kuwait och Palestina frågan i hopp om att få med sig allierade arabländer. Jemen, Libyen, Algeriet och även Iran, som ogillade ockupationen av Kuwait tyckte ännu sämre om en USA-ledd militär lösning. Men Saddam ger sig inte och i och med det tappar han sina eventuella allierade och dom blir neutrala. Saudiarabien, Egypten och Syrien är med i alliansen mot Irak.


2.4 USA och allierade förbereder för krig

De diplomatiska försöken till fred upphör. Trycket på Irak följdes av ett militärt. USA lovade Saudiarabien militär hjälp eftersom ingen visste Iraks nästa agerande och Saudiarabien ligger ju nära till hand och dom besitter massor av olja. På oerhört kort tid skickade USA trupper till Saudiarabien i enlighet med FN-stadgans paragraf 51 om rätten för nationer att vidta åtgärder i ”individuellt eller kollektivt självförsvar”, ”till FN: s säkerhetsråd vidtagit nödvändiga åtgärder för att bevara internationell fred och säkerhet”. USA och allierade byggde under hela hösten upp en militär styrka i Saudiarabien och Persiska viken i syfte att försvara Saudiarabien mot en invasion. Detta kallades ”Operation Desert Shield” (Operation Ökensköld). Men även ladda upp inför en kommande attack mot det ockuperade Kuwait. Totalt deltog 29 länder med trupp, vapen, stridsflyg och fartyg. Bidraget till operationen var från till stor del USA: s med 400 000 man från alla olika försvarsgrenar.

Denna styrka med amerikanska och allierade soldater placerades under den amerikanska generalen Norman Schwarzkopf eftersom han är överbefälhavare för centralkommandot, det är ett organ som var ansvarigt för alla USA: s militära styrkor i mellanöstern. Resolutionerna och den politiska ledningen av kriget lämnade stort plats för alliansens militära befälhavare Schwarzkopf, han beslöt i stort sett själv hur han skulle gå till väga. I stort sett han en enda politisk begränsning och det var att han skulle se till att de egna förlusterna skulle bli så små som möjligt.

Schwarzkopfs organ färdigställde krigsplaner för att befria Kuwait. Uppbyggnaden av flyg och stridskrafter börjar eftersom de kunde nå området snabbast och också bli operationella på kort tid. Först skickade man 50 högteknologiska jaktflygplan av typ F-15C Eagle (se bilaga 2). Fler amerikanska flygstridskrafter kom över och redan i slutet av augusti fanns en avsevärd styrka från US Air Force förlagd på ökenbaser i flera länder runt golfen. Mycket av denna första insats kom från TAC (Taktiska Flyg Kommandot) och amerikanska flygstyrkor från Europa (USAFE). En himla massa olika jakt, bomb och tankplan fanns nu på plats i mellanöstern. Men även Storbritannien skickade plan till mellanöstern. Efter några veckor hade RAF (Royal Air Force) mer än 70 plan förutom understödjande helikopterförband, tank och transportflygplan.

Allteftersom flygplanen var på plats var det markstridskrafternas tur. Flera hundratusen man var på väg till området och all deras utrustning. Igen var det USA i spetsen och soldater ur den 82:a flygburna divisionen flögs från USA nonstop till Dhahran, Riyadh och Thumrait. Fler och fler soldater flögs till Saudiarabien och stora mängder med tungutrustning.


”…han har mött en fiende som han omöjligt klarar av”
USA:s President George BushÄnnu mer material kom på fartyg. Storbritannien bidrog med 40 000 soldater till FN-styrkan. Där ingick 7: e pansarbrigaden med stridsvagnar typ Cheiftain och understödjande pansarfordon men även helikoptrar i form av Lynx och Gaselle. Några veckor senare kom 4: e pansarbrigaden till området. Båda dessa brigader deltog i striderna. Ännu mer trupper ingick i de allierades styrkor t.ex. från Saudiarabien, Egypten, Syrien och Pakistan. Tillslut liknade Saudiarabien ett väldigt arméläger.

Men det fanns även en multinationell krigsfartygs armada i persiska viken och i röda havet.
George Bush

USA: s närvaro märktes i synnerhet när flera hangarfartyg (se bilaga 3) började komma till Persiska viken efter några få dagar efter Saudiarabiens rop på hjälp. Dessa hiskliga fartyg för med sig 80-85 flygplan. Tillsammans kunde de sex hangarfartygen som bildade den amerikanska flottans huvudinsats mönstra mellan 450-500 flygplan och helikoptrar av olika typer. Den mest slagkraftiga enheten, icke att förglömma. Men detta var inte allt US Navy hade att ge, för flottan inkluderade även ytstridskrafter d.v.s slagskepp av typ Wisconsin och Missouri (se bilaga 4) med sitt 40.6 centimeters artilleri och kryssningsrobotar av typ Tomahawk. Fanns även mindre fregatter och kryssare med i konflikten från USA: s sida.

FN utlöste ju en blockad mot Irak som direkt följd av ockupationen av Kuwait. En blockad kräver vanligen lång tid för att börja verka, men mot Irak kom blockaden snabbt till stånd tack vare den amerikanska flottan som dessutom förstärktes med fartyg från andra länder Där fanns krigsfartyg från Frankrike, Australien, Holland, Kanada, England och Italien. Den amerikanska insatsen var oerhört ledande. Tack vare en effektiv blockad kunde de allierade ostört genomföra sina transporter och sin uppladdning före kriget. Denna transport av förband, materiel och underhåll genomfördes med ca 300 fartyg och tog nästan ett halvt år att genomföra. Av de allierades krigsmateriel transporterades 86 procent på fartyg. Sjöblockaden och sjötransporterna var en förutsättning för de allierades motanfall och gav dem dessutom möjligheten att landstiga i ryggen på de Irakiska förbanden i Kuwait.

När faran för en Irakisk invasion mot Saudiarabien var över blev alla förflyttningar och transporter mer avslappnade.

FN: s tidsfrist för Iraks retirering från Kuwait gick ut den 16 januari 1991, då var de allierades flygstridskrafter också redo att gripa in. Inom några timmar övergick ”Operation Desert Shield” till ”Operation Desert Storm”.


2.5 ”Operation Desert Storm”

Dagen då Ökenstorm inleddes var enligt journalister en lugn dag. Moskéerna var fulla och gatorna upplysta. Det syntes inget tecken på något försvar. Några sista försök till fredsförhandlingar ägde rum men dom var förgäves. Nu fanns det ingen återvändo för Saddam Hussein och Bush var redo att fatta beslutet om att befria Kuwait.

Saddam Hussein tog själv befälet över Iraks väpnade styrkor. President Bush ger order om anfall till det nationella överkommandot. Kl 22.50 svensk tid avfyras kryssningsrobotar från slagskeppen i persiska viken, i och med detta är den allierade attacken igång. Kina utfärdar en skarp varning till USA: s regering att inte störta världen i krig. Påven erbjuder sig att be för freden och han vädjar till Saddam att undvika krig. Israel var mest oroat efter rapporter om att irakiska styrkor drogs samman till gränserna mellan Syrien och Jordanien. Israel står i hög beredskap för krig. Dom var mest oroliga för Irakiska robot och flyganfall, dom var förberedda med försvarsrobotar av typen Patriot och Hawk.

Amerikanska, engelska, franska, saudiarabiska och kuwaitiska deltog i de inledande flygattackerna. Första dagens mål var att minska Iraks förutsättningar för att föra ett krig genom att attackera kommando och kontrollenheter. Iraks huvudstad Bagdad låg många av dessa värdefulla mål. Irakierna försvarade sig med luftvärnseld och målsökande robotar.
Många nya högteknologiska vapen gjorde succé dom första dagarna t.ex. Stealth planen som är osynliga för fiendens radar (se bilaga 2). Kryssningsrobotar visade sig också vara användbara mot mål inne i Bagdad. Det rapporterades om att ca 100 robotar avfyrades de 24 första timmarna. Nackdelen med dom är att man inte vet att dom träffar det dom ska.

Saddam Hussein var fast besluten att dra in Israel i kriget och skickade därför ett antal SCUD missiler mot Israel. Han tänkte splittra alliansen på det sättet att öppna en ny front med Israel och på så sätt få med sig andra arabländer mot judarna. Men hans lilla plan fungerade inte, utan stärkte bara alliansen. Flygattackerna mot militära mål skakade Irak och fortsatte
Patriot robotförvarssystem

utan uppehåll. Flygkriget fördes nu framför allt av USAF, US Navy och RAF.

Dag 4, uppger general Colin Powell att strategin med omedelbar förstörelse av Iraks flygfält och luftförsvar har lyckats. Nu lägger man kraft på att bomba övriga trupper. Söndagen den 20 januari säger USA att flera amerikaner saknas sedan striderna började.

I 40 dagar pågick denna för bekämpning av strategiska mål så som ledningscentraler och stridskrafter i syfte att förstöra Iraks förmåga till försvar av sitt egna territorium. Under den här tiden rapporteras det om förluster både från Iraks och de allierades sida och det gjordes försök att förhandla med Irak om en fredlig lösning men utan framgång. Dom försökte bara vinna tid. Överbefälhavare Norman Schwarzkopf säger att han tror att den irakiska krigsmaskinen är på gränsen till sammanbrott. Marinkårens talesman general Richard Neal berättar att ca 30 plan har förlorats och han tillägger att de allierade har förstört 1300 av Iraks styrka på 4200 tanks och att dom hade slagit ut en tredje del av deras artilleri. Iraks förluster uppskattas till 50 000 döda. Massvis med Irakiska trupper ger upp och tas hand som krigsfångar av allierade styrkor. Man märker tecken på svaghet och bristande stridsvilja från irakiernas sida.

Markoffensiven närmade sig och man blev orolig för Iraks möjlighet att använda kemiska stridsmedel. Men man var relativt förberedd på det här och skydd mot kemiska stridsmedel ingick i soldaternas utrustning. Läget den 23 februari är följande: De allierade styrkorna är mer än redo på att gå till anfall. Till havs bombarderar slagskeppen intensivt kusten och ifrån luften fortsätter bombningarna utan uppehåll. Irakierna sätter eld på en mängd oljekällor.

Den 24 februari klockan 02.00 börjar FN-alliansens markoffensiv mot Irak. President Bush håller ett TV tal där han säger att allierade styrkor har order om att med alla tillgängliga medel driva ut Irakierna ur Kuwait. Alla alliansens styrkor deltar i offensiven och dom drar fram med dramatisk framgång med minimala förluster och inga tecken tydde att kemiska vapen hade använts. (kartor se bilaga 5)

Den 25 februari säger USA: s försvarsdepartement att högst ett dussin amerikanska soldater har dödats under offensivens första timmar. Saddam Hussein beordrar sina styrkor att lämna Kuwait och bege sig till gränsen där dom stod den 1 augusti 1990. 26: e februari marscherade amerikanska och arabiska trupper in i staden Kuwait.
De irakiska trupperna flydde längs huvudvägen till Basra i en lång tät fordons kolonn dom bombades ständigt av allierade flygplan. USA: s hade sagt att dom skulle lämna kvar fordon och vapen i Kuwait men det gjorde dom inte så dom besköts.

Amerikansk stridsvagn typ m-1a1Abram

Norman Schwarzkopf säger i en presskonferens att de allierades förluster har varit mirakulöst små. Han tillägger att om det hade varit FN-alliansens uppgift att ta Irak hade dom fått minimalt motstånd. Säkerhetsrådet uppmanar Irak att i klartext meddela landet att följa alla resolutioner som säkerhetsrådet antagit beträffande situationen i Kuwait för att få tillstånd om ett eldupphör. Sen uppmanas Irak att släppa alla krigsfångar och alla kuwaitiska landsman.

100 timmar efter att markkriget börjat gav president Bush order om eldupphör. Kuwait var befriat och de allierade hade lyckats fullfölja sin uppgift. Däremot om Irak hade attackerat eller skickat iväg några SCUD missiler, hade kriget fortsätt. De 42 irakiska armédivisioner som varit stationerade i Kuwait och södra Irak hade blivit satta ur stridsbart skick, men två divisioner som var utspridda över hela krigszonen.Brinnande kuwaitiska oljefält

Massa ohyggligheter hade ägt rum i Kuwait så som: tortyr, våldtäkter, mord och plundring m.m. 5000 män hade förts bort. Förstörelsen var stor. Nationalbiblioteket brändes och parlamentsbyggnaden var beskjuten m.m.”Ingenting kunde ha gjorts bättre…”
General Norman Schwarzkopf

Norman Schwarzkopf

2.6 Följder

Kriget ledde inte till Saddam Husseins fall. Han kvarstod genom att slå ner uppror bland kurderna i norr och bland shiiterna i söder. Så segern var för president Bush inte så lyckad, för han ville få Saddam på fall. Kriget ledde till stor flyktings strömmar mot Turkiet och Iran. Läget för kurderna blev svårt och USA, Frankrike och Storbritannien beslöt sig för att sätta in trupper för att bygga och skydda ett antal flyktingläger för kurderna (skyddszoner). Den 5 april fördömde säkerhetsrådet ännu en gång Saddam Hussein för behandlingen av sitt eget folk som ”brott mot internationell fred och säkerhet”. Efter mycket om och men gick Irak med på att FN skulle få vistas i området och allierad militär skulle dra sig tillbaka.

Irak blev ställda för en resolution om vapenvila och alla massförstörelse vapen skulle skrotas med uppsyn av en särskild FN-kommission. Vapenembargot mot Irak var kvar och dom var tvungna att betala skadestånd till Kuwait.

Saddam Hussein har på alla plan alltid försökt trotsa FN men har med tid gett med sig. För att skydda kurderna mot Saddams tyranni införde FN flygförbud norr om den 36: e breddgraden, men även för att skydda shiiterna satte man flygförbud söder om den 32: e bredgraden. Men Irak försökte trotsa dessa förbud och FN: s makt. Då utförde amerikanska plan en attack mot Irak igen. Först efter detta lovade Saddam Hussein följa FN: s beslut.
Saddam Hussein


Miljön runt persiska viken har tagit mycket stryk. Hela persiska vikens djur och växtliv kommer kräva mycket lång tid att återhämta sig.

Kuwaitkriget blev ett genombrott för alla högteknologiska vapen som i framtiden kommer att användas. Men kriget blev framgångsrikt pga. utav den skickliga fältherren Schwarzkopf och den skicklige krigsledaren Bush och deras suveräna politiska och strategiska ledarskaps förmågor. Kuwaitkriget har förstärkt USA: s ”polis” roll. USA är ju världens enda supermakt och kan i princip göra vad som helst. Kriget stärkte även det amerikanska folkets patriotism och nationalism.


3.1 Sammanfattning

Irak hade i 8 år krigat mot Iran. Irak var relativt svagt och ekonomiskt nedsatt hade skulder till bla. Kuwait. Om Irak skulle anfalla Kuwait så skulle vinsterna bli enorma och dom skulle även bli av med en besvärlig långivare, Kuwait. Dom skulle få tillgång till Persiska viken och samtidigt öka sina oljetillgångar. Så den 2 augusti 1988 ockuperade Irak Kuwait. Väst världen begärde att Irak skulle dra sig ur Kuwait och FN ställde dom för ett antal resolutioner och nästan alla nationer bojkottade dom. Om Irak inte drog sig tillbaka senast midnatt den 15 januari 1990 så skulle en FN-allians med USA i spetsen göra vad som krävdes för att befria Kuwait. FN-alliansen och USA förbereder sig då för krig genom att skicka ner krigsmateriel och personal till Saudiarabien. Totalt deltog 29 länder med trupp, vapen, stridsflyg och fartyg. Denna styrka med amerikanska och allierade soldater placerades under den amerikanska generalen Norman Schwarzkopf. FN: s tidsfrist för Iraks retirering gick ut och de allierades flygstridskrafter också redo att gripa in. Under 40 dagar bombades irakiska styrkor i Kuwait från luften och från Persiska viken. Irak försvarar sig med luftvärnseld och dom skickar robotar till Israel. Efter mer än en månads bombningar av strategiska mål så var man redo för en markoffensiv.


Den 24 februari klockan 02.00 börjar FN-alliansens markoffensiv mot Irak. President Bush håller ett TV tal där han säger att allierade styrkor har order om att med alla tillgängliga medel driva ut Irakierna ur Kuwait. Alla alliansens styrkor deltar i offensiven och dom drar fram med dramatisk framgång med minimala förluster. 100 timmar efter att markkriget börjat gav president Bush order om eldupphör. Kuwait var befriat och de allierade hade lyckats fullfölja sin uppgift.

Kriget ledde inte till Saddam Husseins fall. Irak blev ställda för en resolution om vapenvila och alla massförstörelse vapen skulle skrotas med uppsyn av en särskild FN-kommission. Vapenembargot mot Irak var kvar och dom var tvungna att betala skadestånd till Kuwait.


3.2 Diskussion

Jag tycker personligen att det var tur man inte följde sovjets linje att förhandla med Irak. Jag tycker USA och FN tog rätt beslut. Tänk om dom inte hade åtgärdat Iraks herravälde. Idag kanske vi då hade haft en till supermakt som satt på 50 % av jordens olje tillgångar och vem vet kärnvapen. Han kanske inte hade nöjt sig med att erövra Kuwait? Den här rollen som USA tog har nu efteråt skapat mer hat och förakt mot USA mest av islamska extremister men även vänster vridna organisati...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kuwait kriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-05-19]   Kuwait kriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2130 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×