Palliativ cytostatikabehandling i livets slut sett ur ett patientperspektiv

4033 visningar
uppladdat: 2008-11-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Patienter med cancersjukdom kan ha önskemål om aktiv palliativ cytostatikabehandling i livets slutskede. Målet med behandlingen är att förebygga eller lindra symtom som sjukdomen för med sig. Den behandlingen som ges får inte ge så mycket besvär att patientens livskvalitet försämras utan målet är att försöka hålla tillbaka sjukdomen så patienten får leva längre. Det är viktigt att ha en fortsatt tro på framtiden, att vara aktivt delaktig i sin sjukdom där cytostatikabehandling kan skapa hopp och livskvalitet. Syftet var att undersöka hur patienter med cancersjukdom upplever aktiv behandling med cytostatika i livets slut när bot inte längre är möjlig. Studien grundar sig på fyra stycken prospektiva studier, en prospektiv kohortstudie, en fall - kontroll studiedesign, en semistrukturerad intervjustudie, två kvantitativa studier och en litteraturstudie genom sökning i databasen PubMed. Resultatet visade att patienterna upplevde en förbättrad livskvalitet och satte stort hopp till palliativ cytostatikabehandling. Det fanns också ett lidande orsakat av de symtom som behandlingen gav. Patienterna kunde uppleva begränsningar i den dagliga aktiviteten vilket ledde till försämrad känslomässig och social funktion efter cytostatikabehandlingen. Patienterna upplevde det positivt att ha möjligheten till ett eget val oavsett behandlingseffekter. Förbättring av symtom upplevdes och det visade sig att förhöjd biverkningsfrekvens av palliativ cytostatikabehandling inte hade något samband med förändringar i livskvalitetsresultatet. Behandlingen gav patienterna en ökad livskv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Palliativ cytostatikabehandling i livets slut sett ur ett patientperspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-18]   Palliativ cytostatikabehandling i livets slut sett ur ett patientperspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21348 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×