Operationssjuksköterskors upplevda möjligheter till omvårdnadsutveckling: en intervjustudie

1518 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med detta arbete är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av möjligheter för att vidareutveckla omvårdnaden inom sitt ansvarsområde. Sju intervjuer med operationssjuksköterskor genomfördes och analyserades med tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier. Temat blev: att ha goda förutsättningar till ytterligare utveckling men sakna tydliga strategier för att kunna gå vidare. Kategorierna var: att bli trygg i yrkesrollen och kunna se andra framtida roller, att inse att det är ett ständigt lärande, att känna behov av regelbundna möten för reflektion, att ha visioner om utveckling men även vara medveten om hinder. Det framgick att de är medvetna om att de har ett eget ansvar för sin självstyrda omvårdnadsutveckling i sitt yrke där det hela tiden finns en ständig utveckling och omsättning av omvårdnadskunskaper. De har både en nyfikenhet och motivation till att lära sig nya saker vilket resulterar i god förmåga till problemlösning i omvårdnads- situationer. Yrkesrollen medför ett kreativt tänkande med initiativrika idéer i preventivt syfte med patientsäkra aspekter men för att kunna utveckla omvårdnaden ytterligare och gå vidare behöver de skapa för sig själva tydligare strukturer och strategier. Förslag till interventioner för omvårdnadsutveckling är regelbundna möten för reflektion o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Operationssjuksköterskors upplevda möjligheter till omvårdnadsutveckling: en intervjustudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Operationssjuksköterskors upplevda möjligheter till omvårdnadsutveckling: en intervjustudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21369 [2024-07-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×