Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator

2227 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Då behandling med implanterbar defibrillator (ICD) enligt forskning förlänger överlevnaden för hjärtsjuka har socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer rekommenderat att behandling av arytmier och hjärtsvikt med ICD ska prioriteras. Detta kommer att leda till att antalet patienter med ICD ökar i framtiden. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar ICD patienternas hälsorelaterade livskvalitet. Studierna påvisade generellt sett att ICD patienter som grupp inte hade lägre hälsorelaterad livskvalitet, men på individ nivå framkom det påverkande faktorer. Dessa faktorer indelades i tre kategorier: psykologiska faktorer, att uppleva defibrilleringchocker samt tid för anpassning och betydelsen av patientens ålder. Sjuksköterskan har en viktig roll i en omvårdnadssituation att inge trygghet, stödja patienten och bidra till att patientens kunskap ökar. Det ger patienten möjligheten att påverka sin hälsorelaterade livskvalitet eftersom den är avgörande för patientens välmående och upplevelse av ICD behandlingen. Informanterna i resultatstudierna var övervägande män och ur ett genusperspektiv begrundas att resultatet i litteraturstudien inte representerar befolkningen i stort. Med hänvisning till att antalet patienter...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21610 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×