Sjukhusmiljöns påverkan på patienten

1976 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med litteraturstudien är att utforska hur sjukhusmiljön påverkar patienter inom sluten somatisk vård. Med sjukhusmiljö avsågs utformningen och designen av sjukhusmiljön och miljömässiga faktorer/komponenter i denna. Metoden för utförandet av litteraturstudien har inspirerats av Goodmans modell. Urvalet bestod av 13 empiriska vetenskapliga artiklar som granskats och analyserats. Resultaten som funnits berör musik, ljus, ljud, akustik, patientrum, enkelrum/delade patientrum, patientsäng, sängplats, privat utrymme, avdelningens utformning, fönster och bekvämligheter/hjälpmedel. Det har visat sig att de patienter som tyckte att musiken som spelades för dem var behaglig, även i hög grad upplevde sig som avslappnade. Musik har även funnits dölja olika typer av ljud under bypassoperation. Bra akustik har bidragit till en lägre incidens av återinläggning för patienter som varit inlagda för intensivvård på en hjärtavdelning. Patientens upplevelse av patientrummet har funnits påverka värderingen av sjuksköterskor, läkare och sjukhuset. Det har visat sig att privat utrymme är viktigt för patienter i sjukhusmiljön. Avsaknad av bekvämligheter och hjälpmedel leder till att patienter upplever känsla av förlorad självs-tändighet och kontroll. Slutsatsen är att sjukhusmiljön borde utformas mer genomtänkt med hjälp av forskningsresultat. För att förbättra sjukhusmiljön krävs inte alltid kostsamma renoveringar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sjukhusmiljöns påverkan på patienten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Sjukhusmiljöns påverkan på patienten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21948 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×