Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen? : En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"

2124 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund/Frågeställning: Den nynazistiska grupperingen Nationalsocialistisk Front var i slutet av 1990-talet mycket aktiv i Karlskrona kommun i Blekinge. Kommunen svarade genom att lansera ett program man kallade "att visa demokratins muskler" för att bekämpa grupperingen. Detta arbete gick ut på att kommunen genom tillämpning av den befintliga lagstiftningen ville försvåra för nynazisterna att verka. Uppsatsen beskriver och problematiserar denna rättstillämpning. Syfte: Uppsatsen vill diskutera centrala rättssociologiska frågeställningar på grundval av ett skeende i Karlskrona kommun i slutet av 1990-talet. Förutsättningen för en sådan diskussion är att kommunens policy utreds och presenteras. Genom att analysera ett fall av atypisk rättstillämpning, där en faktor är given, kan nytt ljus kastas över traditionella frågeställningar. Den givna faktorn utgörs av att en offentlig aktör givit rätten en roll att spela i en politiska agenda, i detta fall arbetet mot nynazism. Utgångspunkter: Uppsatsen hämtar sina analysverktyg från rättssociologiska och sociologiska forskare som Håkan Hydén, Antoinette Hetzler, Vilhelm Aubert och Thomas Mathiesen, samt från rättsvetenskapen, främst Håkan Strömberg, Gunnar Bramstång och Alf Bohlin. Utgångspunkten är paradigmatiskt det samhällsvetenskapliga studiet av rätten och rättens effekter, samt villkoren för rättstillämpningen. Den samhällsvetenskapliga framställningen kompletteras med översiktliga kommentarer från rättsvetenskapen. Slutsatser/Resultat: Undersökningen belyser flera centrala rättssociologiska problemområden. Kommunpolitikerna har försökt realisera ett latent innehåll i välfärdsstatens rätt, genom att påverka tjänstemännen att tillämpa en utom-rättsligt definierad premiss vid beslutsfattande. Lagstiftningens karaktär - den medger godtycke vid tillämpningen - har tillåtit att agendan varit i kraft. Resultatet beskrivs av aktören...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen? : En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen? : En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21976 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×