"Verktygslådan" : En studie av metaforer i en matematikbok för år 9

1670 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att inventera och beskriva metaforer i ett algebrakapitel i matematikboken Matte Direkt år 9. Metaforerna i texten har excerperats, kategoriserats och slutligen delats in i ordklasser.Det förekommer i genomsnitt sex metaforer per sida i kapitlet och de är uteslutande inaktiva. Några av dessa kan dessutom räknas till de två begreppsliga metaforerna matematiska funktioner är maskiner och kunskap är verktyg. De inaktiva metaforerna representeras främst av verb (59 procent) och substantiv (31 procent), som är öppna ordklasser, innehållsord och bär fram metaforer.Metaforerna fungerar, tillsammans med andra faktorer, konkretiserande på matematikämnet, vilket främjar elevers förståelse. I det analyserade materialet är metaforernas funktion...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Verktygslådan" : En studie av metaforer i en matematikbok för år 9

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   "Verktygslådan" : En studie av metaforer i en matematikbok för år 9
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=22059 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×