Prövning av två öppna laborationsuppgifter i fysik för nationell provbank till grundskolans senare år

2211 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med detta examensarbetet är att utforma, pröva och utvärdera två laborationsuppgifter så att de kan ingå i en nationell provbank för naturvetenskapliga ämnen till grundskolans senare år. Laborationsuppgifterna är av en öppen karaktär, vilket betyder att främst genomförandet, men viss mån även problemformuleringen, lämnas ospecificerad. Vissa av de kvalitéer som efterfrågas i kursplaner och betygskriterier för de naturvetenskapliga ämnena kan främst visas med hjälp av laborationsuppgifter, t.ex. elevens "förmåga att indentifiera och lösa ett problem genom iakttagelser, experiment och reflektion". Öppna laborationsuppgifter erbjuder eleverna en bättre möjlighet att visa dessa kvalitéer än laborationsuppgifter som specificerar problemställning och genomförande. Trots det är de sistnämnda klart dominerande i undervisningen. De båda laborationsuppgifterna har genomförts av 4-5 elevgrupper om -4 elever. Varje laboration har videofilmats för att dokumentera elevernas tillvägagångssätt och resonemang. Detta material tillsammans med det skriftliga material som eleverna lämnat in i samband med laborationerna har analyserats för att ge det resultat som presenteras i rapporten. Den första laborationsuppgiften är tvådelad med avsikt att planera och genomföra ett experiment för att ta reda på tre olika metallers specifika värmekapacitet. Den första delen är öppen i sin karaktär och den andra är en upprepning av den första, men mer specificerad. Dessa båda delar utvärderas och jämförs också av eleverna som tycker att den första delen är mer lärorik. Uppgiften behandlar begrepp som eleverna har svårt att förstå, men öppnar för eleverna att resonera och forumlera hypoteser. Slutsatsen blir att vissa justeringar av uppgiften kan behövas för att uppgiften ska lämpa sig för den nationella provbanken. Den andra labortaionsuppgiften är experimentell problemlösning där eleverna ska ta reda på vilket av tre olika hushållspapper som ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Prövning av två öppna laborationsuppgifter i fysik för nationell provbank till grundskolans senare år

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Prövning av två öppna laborationsuppgifter i fysik för nationell provbank till grundskolans senare år
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=22234 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×