Vad Är Kultur? Filosofiskt arbete om Kultur

15 röster
68113 visningar
uppladdat: 2003-09-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Kultur är nog ett av de ord som är allra svårast att förklara. Det beror på att kultur kan vara så många olika saker. Ofta när vi talar om kultur menar vi allt som är likadant för oss som bor i Sverige.
Att vi gör saker på samma sätt är kultur. Att vi till exempel bor i röda stugor med vita knutar, att vi målar ägg till påsken eller att vi fäster löv och blommor på en stång till midsommaren är en del av vår kultur. Det är en form utav vårat kulturarv. Vårat sätt att prata med varandra hör också till kulturen.


Alla har en kultur

Alla folk i världen har sitt eget språk, sitt eget sätt att leva i familjen, sina egna seder och sitt eget sätt att fira högtider på. De har sin egen kultur. Det finns även olika former utav kultur yttringar i ett samhälle. Jag ser det som om det finns ett yttre skikt utav kultur och det är den som är mest påtaglig och allmän, t ex hur vi firar olika högtider eller hur vi bygger våra hus m, m.
Det finns emellertid andra kulturer inom ett samhälle. Olika gruppers sätt att bete sig och tänka i vissa sammanhang kan räknas till subkulturer. Det kan vara olika ungdomskulturer, t ex hårdrockarna, hiphopparna eller hippiesarna. Det kan också vara olika kriminellt sammanslutna gäng som har sin egen syn på lagen och i olika moralfrågor (T ex Hells Angels, Brödraskapet mfl.).

Våran kultur är även starkt USA influerad och anpassad därefter. Vi har även många kulturyttringar som har levt kvar ända sedan vikingatiden, t ex Midsommarstången m, m. De flesta utav våra kulturarv och traditioner tycker jag är väldigt viktiga att bevara.
Idag så är vi lite rädda för att visa vår aktning för Sverige och våran kultur och det tycker jag är synd. Visst är det kul med ett mångkulturellt samhälle med det får inte förstöra den ursprungliga kulturen som fanns här innan.
Allt som vi människor gör är kultur kan man säga. Det finns olika matkulturer och olika konst kulturer.

Frågan är egentligen inte; ”Vad är kultur?” utan ”vad är inte kultur?”. Frågan är ju väldigt intressant när vi kommer till gränsfall, t ex sport och idrott. Jag tycker nog att idrotten tillhör kulturen i allra högsta grad. T ex så har bandy fans en egen kultur med alla sina tillbehör (glögg m,m) och alla sina traditioner. Många fotbollsfans som hejar på ett lag ingår i en viss kulturell krets. Och sedan, vad är det egentligen för skillnad på en vacker staty från det forna Grekland eller en idolbild på Tommy Salo eller Fredrik Ljungberg? I antiken så byggde man stora marmor statyer utav atleterna, t ex diskuskastare m,m. Då var idrott en självklar del utav kulturen, en stor del till och med. Idrotten kanske inte ses så pass viktig i kulturfrågor idag som då men jag tycker inte man ska utesluta en del utav kulturen bara för att den är mindre ”fin”. Musik, konst och teater är kulturyttringar som dock alltid har varit stora. Dessa fyra ingredienser tror jag är så otroligt viktiga för människan och samhället. Men vilken av de fyra är viktigast då? Jag tror att alla är lika viktiga. Musik kan vara viktigt för mig medan idrotten är väldigt viktig för andra liksom konsten eller teatern kan vara det.
En kulturdel som kan vara svår att nå kan ju vara finkulturen och allt som räknas därtill. Bal eller opera kan vara sådana finkulturella saker.

Snabbmatskulturen/Konsumtionskulturen

Åsikterna är många kring USA:s kultur, och den delkulturen som kritiseras hårdast är nog i alla fall Snabbmarskulturen, med McDonald’s i spetsen. Hela den västerländska kulturen i stort tror jag är väldigt destruktiv och självförstörande.
Hela den här konsumtionskulturen som vi lever i är destruktiv. Men just den delen i våran moderna kultur verkar vi vara så rädda om att den ska gå förlorad. Det är svårt att släppa iväg all bekvämlighet.
Men USA kan också ha en lockade och positiv verkan på andra länders samhällen.
Fattiga länder har blivit mindre fattiga och alla lockas av bekvämligheten i västvärldens levnadssätt. Den amerikanska kulturen har uppenbarligen givit en hel del människor ganska så mycket, är det då rätt att säga att den är alltigenom negativ? I ett tal för inte så länge sedan så sa Bush att man inte tänkte gå med på att konsumera mindre då det skulle vara en inskränkning utav amerikanernas kultur och levnadssätt. Jag hoppas på en förändring och tänker igenom saken ordentligt en gång; Finns det någonting som är värt att bevara i den amerikanska kulturen?

Kulturkrockar

Nu när vi i dessa migrations tider dagligen möter andra kulturer i vårat land så är det väldigt viktigt med ömsesidig respekt och förståelse. Det finns många exempel på kulturkrockar som sker ofta i vårat samhälle, ibland kan det vara på bussen eller ibland i hissen. Oftast så är det i alla fall oftast en trängd situation som ”den vanlige svensken” upplever, medan invandraren ofta inte finner några problem i den.
Det beror självklart på varifrån man kommer och vilken syn man har på t ex öppenhet m,m. I t ex Indien så ser man det som en oartighet att inte sätta sig bredvid någon i bussen. Här i Sverige så är ju öppenheten ganska så begränsad. Men jag tror att vi faktiskt har blivit lite upptinade på sista tiden i och med att vi unga i alla fall alltid möter människor från andra kulturer m,m. Men kulturkrockar kan vara till stora problem i vårat samhälle. När vi inte förstår varandra eller framförallt, inte förstår varför vissa människor gör som dom gör, så växer en främlingsfientlighet och/eller rädsla för okändhet fram. Många problem kan uppstå när invandrare kommer hit t ex så är hedersmord en sak som är väldigt allvarlig som vi inte riktigt är vana vid. Det kan man säga en negativ sida utav en viss sorts kultur. Därför måste man sätta strikta gränser och regler för vad som är tillåtet här i Sverige.

Sammanfattning

Jag har kommit fram till att kultur kan vara så otroligt mycket saker, alltifrån idrott till opera eller teater. Jag tycker också att det är fel att dela in kultur i ett finkultur- fack och ett mindre fint- fack. I Sverige finns det också en mängd olika kulturer förutom den svenska. Men det är den svenska som är vår egen och den måste vi bevara och vara stolta över. Vi måste vårda vårat kulturarv. Mångkulturellt samhälle be...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad Är Kultur? Filosofiskt arbete om Kultur

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-09-18]   Vad Är Kultur? Filosofiskt arbete om Kultur
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2281 [2023-02-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×