Elevinflytande: elevers uppfattning om elevinflytande vid projektarbete

1957 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sverige är sedan länge en demokrati där medborgarna deltar efter demokratiska principer. Skolan har som huvuduppgift att förbereda elevens deltagande i samhällslivet, därmed är skolan en verksamhet för elevens eget inflytande och ansvarstagande. Undervisningen ska bedrivas under demokratiska former där eleven ska kunna vara med och påverka. Elevinflytande betonas i skolans styrdokument. Olika studier har visat att eleverna har fått ett ökat inflytande i skolan men inte i den utsträckning som förväntas i en fungerande demokrati. Från och med år 2000 ska alla elever vid gymnasieskolan göra ett större projektarbete. Det är eleverna som själva ska välja projektidé och ansvara för genomförandet. Syftet med denna uppsats var att beskriva elevinflytande vid projektarbete. För att studera om projektarbete är en arbetsform för att öka elevers inflytande har en studie genomförts under våren 2005 vid Luleå gymnasieskola. Resultatet baseras på enkäter som elever från studieförberedande program samt elever från yrkesförberedande program svarat på. Studien visade att eleverna har mer inflytande vid projektarbete när jämförelse görs med den vanliga undervisningen. Det fanns skillnader i uppfattningar mellan gymnasieprogrammen. Yrkesel...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Elevinflytande: elevers uppfattning om elevinflytande vid projektarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Elevinflytande: elevers uppfattning om elevinflytande vid projektarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=22895 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×