Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom : Individens perspektiv-en litteratursöversikt

2032 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Sverige beräknas att cirka 400 000-700 000 människor har drabbats av diagnosenKroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). År 2020 beräknas KOL orsaka vart tredjedödsfall i världen. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad det innebäratt leva med KOL i det dagliga livet, med fokus på social och fysisk aktivitet. Metod:Studien baserades på vetenskapliga artiklar, funna i databasen PubMed. Eftervärdering kvarstod fem kvantitativa och sju kvalitativa. Texterna analyserades medinnehållsanalys och resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. Resultat:Trötthet och andnöd var något som individer med KOL upplevde dagligen. Detpåverkade deras vardag så att de inte orkade med vardagssysslor eller att umgås medfamilj och vänner. Detta gjorde att individerna kände sig beroende av andra för attklara sin vardag men även upplevelse av att vara bunden till hemmet. Diskussion: Detfanns likheter med andra kroniska sjukdomar vad gäller att trötthet och andnödpåverkade förmågan till fysisk och social aktivitet. Familj och vänner hade en stordelaktighet i individernas tillvaro, detta genom att vara närvarande ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom : Individens perspektiv-en litteratursöversikt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom : Individens perspektiv-en litteratursöversikt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=23658 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×